บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด

จัดจำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) รวมถึงบริการด้านต่างๆเพื่อความปลอดภัย ทั้งในรูปแบบองค์กร หน่วยงานราชการ บริษัท และบุคคลทั่วไป เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือนิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงรวมถึงมีอุปกรณ์และการบริการอื่นๆ

New Product!

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อและควบคุมเชื้อโรค สามารถฆ่าเชื้อได้ ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส
ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้กับร้านค้าตัวแทน ดังนี้

  •   นนทบุรี / บริษัท เอโอ เมดิคอลซัพพลาย จำกัด โทร 02-571-1149 / 081-651-9445 
  •   ปทุมธานี / บริษัท เอ็นทูเค เซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด โทร 02-150-7171 / 080-993-1688 
  •   ชลบุรี / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควราพัฒน์ โทร 061-535-5599 / 062-608-6188

สินค้าของเรา

สิ่งที่เราตระหนักในการทำงาน safety first

Quality Control Circle
กิจกรรมที่พนักงานในกลุ่มซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยความสมัครใจได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

  • คุณภาพงาน
  • คุณภาพชีวิต
  • คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • วงจรควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 7 ขั้นตอน

VIDEO

สินค้าของเราได้มาตราฐาน และทางบริษัทจะมุ่งมั่นให้การบริการที่ดี และสินค้าให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป