การป้องกันดวงตา ด้วยการใช้แว่นตานิรภัย

ข้อปฏิบัติความปลอดภัย การป้องกันดวงตา ด้วยการใช้แว่นตานิรภัยหรือแว่นเซฟตี้

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับดวงตาจะต้องถูกเตรียมใช้เมื่อ

 • ทุกครั้งที่มีการทำงานที่เปิดโอกาสให้เกิดการทำอันตรายกับดวงตา
 • การประเมินความเสี่ยงที่ลงความเห็นว่า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ส่วนบุคคล (PPE) สำหรับดวงตา
 • อยู่ในสถานการณ์ที่มีการยิง /ขว้าง หรือ พุ่ง อนุภาคต่างๆ
 • อยู่ในสถานการณ์ที่มีการกระเด็นของของเหลวที่มีอันตรายต่างๆ
 • อยู่ในสถานการณ์ที่มีฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดความระคายเคืองหรือแก๊สต่างๆ
 • อยู่ในสถานการณ์ที่มีการแผ่กระจายของแสงหรือกระจายของละออง
 • อยู่ในสถานการณ์ที่แสงจ้าและร้อน

จะเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับดวงตาอย่างไร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อต้องการยืนยันถึงความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ป้องกันความ ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับดวงตา PPE ที่ต้องเตรียมไว้เพื่อให้คนที่ต้องอยู่กับความ เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเข้ามาทำร้ายดวงตา โดยแนะนำให้พิจารณาจากสถานการณ์แต่ละลักษณะงานที่คนงานจะต้องเจอ

 • จะต้องเหมาะกับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญในแต่ละสถานการณ์
 • จะต้องมีการป้องกันอันตรายของดวงตาอันเกิดจากไอหรือละออง
 • กระบังหน้านิรภัยแบบเต็มหน้า จำเป็นต้องใช้หากต้องทำงานที่ต้องเสี่ยงกับกระเด็นของ เศษโลหะและสารเคมี ซึ่งหากใช้แค่ครอบตานิรภัยอาจทำให้วัสดุดังกล่าวพลาดมาโดน ทำให้เกิดอันตรายได้
 • การใช้แว่นตานิรภัยควรใช้ปกป้องดวงตาในการทำงานที่ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่จำเป็นต้อง ใช้การปกป้องอย่างเต็มรูปแบบ (all-round eye protection)
 • ช่องว่างเพียงเล็กน้อย ระหว่างแว่นสายตากับอุปกรณ์ป้องกันดวงตาก็เพียงพอที่จะทำ ให้เศษวัตถุสามารถกระเด็นเข้าไปในช่องนั้นได้
 • หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) อื่นๆบริเวณศีรษะจะต้องเลือกให้เหมาะสม ปกติถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากผู้ผลิต เดียวก่อน โดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถนำ PPE ดังกล่าว มาใช้ร่วมกันได้พอดี
 • หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาร่วมกับคนอื่นผู้ใช้งานจะต้องทำความสะอาด อย่างทั่วถึง และเช็ดฆ่าเชื้อก่อนที่ผู้ใช้งานคนอื่นจะมาใช้งานต่อไป
 • อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) จะต้องมีสัญลักษณ์การผ่านมาตรฐาน เช่น ‘CE’ เพื่อแสดงถึงมาตรฐานตามกฎหมาย โดยทั่วไปใช้เป็น European Standard

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันดวงตา

เนื่องจากมีประเภทของอุปกรณ์ป้องกันดวงตา มากมายหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ให้ เหมาะสมกับงานหรือความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ สามารถสรุปประเภทและรายละเอียดโดยสังเขปของอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับดวงตาดังนี้

 • แว่นตานิรภัย เป็นการป้องกันในขั้นแรกที่ใช้งานง่าย และหาได้ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะไม่ มีการป้องกันด้านข้างดวงตาเลนส์ส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ซึ่งมีแบบให้เลือกหลากหลายสไตล์ เพื่อที่ผู้สวมใส่สามารถเลือกให้เข้า กับการใช้งาน และความชอบ โรงงานผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมีบริการตัดแว่นสายตานิรภัย ด้วยหากลูกค้าต้องการ
 • กระบังป้องกันดวงตา ไม่มีกรอบ ขึ้นรูปแบบเลนส์ชิ้นเดียวบางรุ่นออกแบบให้ใช้งานร่วม กับแว่นสายตาได้ หากจำเป็น
 • ครอบตานิรภัย ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับสายคาด elastic ช่วยในการป้องกันอย่างดีเยี่ยม มากกว่าแว่นตานิรภัย มีการหุ้มปิดช่องว่างรอบกรอบของดวงตาและใบหน้าทำให้มั่นใจ ในความปลอดภัย เลนส์ส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต (Poly carbonate)
 • กระบังหน้านิรภัย มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จะป้องกันได้มากกว่าอุปกรณ์ป้องกันความปลอด ภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับดวงตาประเภทอื่น ซึ่งจะมีสายคาดศีรษะที่สามารถปรับหรือ ควบคุมให้กระชับเหมาะกับขนาดศีรษะได้ นอกจากนั้นยังมีกระบังครอบถึงหูช่วยป้องกัน การกระเด็นของเศษโลหะ หรือเศษของละอองที่จะเข้าไปทำให้เลนส์ขุ่นมัวได้
 • การใช้อุปกรณ์ร่วมประกอบกัน การใช้งานร่วมกัน เช่น การนำหมวกมาประกอบกับ แว่นตาและหน้ากากครึ่งหน้าในการปกป้อง 1 ชุด โดยจะสามารถช่วยป้องกันการกระเด็น หรือการพุ่งของสารเคมี ทั้งดวงตา ใบหน้า และศีรษะในครั้งเดียว นอกจากนั้นหน้ากากครึ่งหน้า ยังช่วยกรองสารเคมีในอากาศอีกทางหนึ่งด้วย