การป้องกันภัยจากฟ้าผ่า

การป้องกันภัยจากฟ้าผ่า

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝน ทำให้เกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้ง แนะให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง เปิดโทรทัศน์ ฟังวิทยุ เล่นอินเตอร์เน็ต หรือสวมใส่อุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทั้งเงิน ทองแดง นาก ในขณะฝนตกฟ้าคะนอง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้สูง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา เพราะฟ้ามักผ่าลงที่สูง หากจำเป็นต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งควรนั่งหมอบ ย่อตัวให้ต่ำและชิดกับพื้นให้มากที่สุด จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้าผ่า

ช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝน สภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปรวน และมักเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้ง โดยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ที่ถูกฟ้าผ่ามักเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และมีลักษณะคล้ายกับการถูกกระแสไฟฟ้ามากกว่า 200,000 แอมแปร์ดูดหรือช๊อต ส่งผลให้ช๊อคหมดสติ หัวใจหยุดเต้นและก้านสมองไม่ทำงาน เราจึงขอแนะวิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ดังนี้

กรณีอยู่กลางแจ้งห้ามหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้ป้ายโฆษณา วัสดุคอนกรีตและเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีส่วนประกอบหลักเป็นโลหะอย่างเด็ดขาด เพราะฟ้ามักผ่าลงที่สูงและบริเวณที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ควรนั่งหมอบย่อตัวให้ต่ำและชิดกับพื้นให้มากที่สุด ไม่ควรนอนราบกับพื้นอย่างเด็ดขาด

หลีกเลี่ยงการพกพาหรือสวมใส่วัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่นเครื่องประดับประเภทเงิน ทองคำ ทอง แดง นาค สร้อยโลหะ กำไลและร่มที่มีส่วนยอดเป็นโลหะ ตลอดจนห้ามอยู่ใกล้หรือใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่น เครื่องมือการเกษตร โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์สาธารณะ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มีส่วนประกอบที่เป็นแผ่นโลหะ สายอากาศและแบตเตอรี่ที่เป็นตัวล่อไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าได้

กรณีอยู่ในอาคาร ควรหลบในอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้าจะช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้ แต่ไม่ควรใช้โทรศัพท์ เปิดคอมพิวเตอร์ เล่นอินเตอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุหรืออยู่ใกล้ประตู หน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะในขณะฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องไฟฟ้าใช้ทุกชนิด โดยเฉพาะการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น การใช้โทรศัพท์มือถือขณะชาร์ตแบตเตอรี่ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะกระแสไฟจากฟ้าผ่าอาจไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสื่อไฟฟ้าต่างๆ ทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

กรณีอยู่ในรถ ควรปิดกระจกทุกบาน หากฟ้าผ่าลงรถควรตั้งสติให้มั่น ไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาด เพราะกระแสไฟฟ้าที่ไหลตามผิวโลหะของตังถังรถจะไหลลงสู่พื้นดิน หากวิ่งออกนอกรถจะมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าสูง การหลบฟ้าผ่าในรถจึงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด เพราะโครงสร้างรถยนต์เป็นโลหะนำไฟฟ้าที่ไม่ดีนัก จึงช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้

ที่สำคัญวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า คือการหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า เช่น ที่โล่งแจ้ง บริเวณที่มีวัสดุที่เป็นตัวนำประจุไฟฟ้า รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้ถูกฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนอง