การใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี

การใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี

ทางเรามีความเป็นห่วงกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม่ฉุกเฉิน วันนี้ เราจะมาแนะนำการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้ทุกคนทราบกันค่ะ

1. ประเภทของถังดับเพลิง แบ่งออกเป็น 6 ประเภท

  • ถังดับเพลิงระดับ A คือ ดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ผ้า กระดาษ พลาสติก ยางเป็นต้น
  • ถังดับเพลิงระดับ B ดับเชื้อเพลิงที่เกิดจากก๊าซของเหลวติดไฟ ไข และน้ำมันต่างๆ
  • ถังดับเพลิงระดับ C ดับเชื้อเพลิงที่เกิดกับอุปกรณ ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
  • ถังดับเพลิงระดับ ABC หรือ BC ดับเพลิงวัสดุติดไฟเกือบทุกชนิด เช่น วัสดุ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านทั่วไป
  • ถังดับเพลิงระดับ D ดับเชื้อเพลิงที่เกิดจากสารเคมีที่ติดไฟได้ เช่น โลหะ หรือวัตถุไวไฟที่ใช้ในโรงงาน
  • ถังดับเพลิงระดับ K ดับเชื้อเพลิงในครัว เช่น เพลิงไฟจากเตาแก๊ส เป็นต้น

2. วิธีใช้ถังดับเพลิง

  • ดึงสลักนิรภัยออก
  • ใช้มือจับทั้งส่วนมือจับและคันฉีดให้มั่น
  • หันหัวฉีดไปยังต้นตอของเพลิงแล้วค่อยๆ บีบคันฉีดให้สารในถังดับเพลิงออกมาดับไฟ

 

3. ตรวจสอบสภาพการถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน

ควรหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งถังดับเพลิงที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ก็ควรต้องนำมาตรวจสอบเพื่อความพร้อมในการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

4. ติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายและสามารถหยิบมาใช้ได้สะดวก

เพลิงไหม้จัดว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ดังนั้นตำแหน่งของถังดับเพลิงก็ควรต้องอยู่ในที่ที่หยิบใช้งานได้สะดวก หรือถ้าเป็นไปได้ควรจัดวางถังดับเพลิงไว้ประจำห้องทุกห้องในบ้าน โดยเฉพาะส่วนที่ดูจะมีความเสี่ยงเพลิงไหม้สูง เช่น ห้องครัว ห้องนอน ห้องซักผ้า เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ดับเพลิงได้ทันท่วงที

5. ใช้ถังดับเพลิงตามความเหมาะสม

ถังดับเพลิงเหมาะจะใช้ดับเพลิงวงเล็กๆ เช่น ไฟที่ไหม้เตาหรือถังขยะที่ติดไฟ เนื่องจากสารเคมีดับไฟในถังดับเพลิงมีจำนวนจำกัด และอย่าลืมว่าสารเคมีในถังดับเพลิงก็เป็นละอองควัน ดังนั้นหากกองเพลิงของคุณก็มีควันไฟพวยพุ่งออกมาเยอะ ก็ควรจะเลี่ยงใช้ถังดับเพลิง เพราะควันไฟอาจจะแทนที่ออกซิเจนจนทำให้คุณหายใจลำบากได้