ความปลอดภัยในการทำงานในห้องเย็น

ความปลอดภัยในการทำงานในห้องเย็น

“ห้องเย็น” แต่ละแห่งมีอุณหภูมิที่ต่างกัน บางแห่งอุณหภูมิอาจต่ำกว่า -40 ํC เลยที่เดียว อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อทำงานในห้องเย็น มีดังนี้

 • อุบัติเหตุเนื่องจากคนถูกขังติดอยู่ในห้องเย็น
 • อุบัติเหตุจากสารทำความเย็นรั่ว
 • การบาดเจ็บจากความเย็น
 • ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุ
 • อันตรายจากน้ำแข็งที่เกิดขึ้น
 • เพิ่มโอกาสมากขึ้นที่ทำให้อุปกรณ์เครื่องมือชำรุด
 • การทำงานในห้องเย็นจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยง

การป้องกันอันตรายสำหรับการทำงานในห้องเย็น

ห้องเย็นต้องสร้างขึ้นถูกต้องตามมาตรฐาน

มาตรการป้องกันไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นๆถูกขังติดอยู่ในห้องเย็น 

 • เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าไปภายในห้องเย็นได้
 • มีป้าย ห้ามผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปข้างใน ติดเตือนอยู่หน้าประตูทางเข้าห้องเย็น
 • มีทางออกฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ทาง , มีป้ายเตือนบอกทางในจำนวนที่เพียงพอ และไม่มีวัตถุใดๆกีดขวางทางออกฉุกเฉิน
 • มีสัญญาณเตือนภัยสำหรับให้ผู้ที่ติดในห้องเย็นใช้แจ้งให้ผู้อยู่ข้างนอกทราบว่ามีคนติดอยู่ในห้องเย็น
 • ระบบควรทำงานโดยมีแบตเตอรี่สำรอง มีป้ายบอกและติดตั้งสัญญาณเตือนในตำแหน่งที่เหมาะสมมีไฟฉุกเฉินที่ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่สำรอง มีการบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยก่อนที่จะล็อกประตูต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้ง

แนวทางในการป้องกันอันตรายการรั่วไหลของสารทำความเย็น

 • ซ่อมบำรุงและควบคุมการทำงานของห้องเย็นโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี
 • โรงงานที่มีห้องเย็นขนาดใหญ่จะต้องมีแผนงานในแต่ละช่วงเวลา ในการตรวจสอบห้องเย็นโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และระบบท่อ ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายหากชำรุด
 • มีแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และสื่อสารให้ทุกคนรับทราบ

การทำงานในสภาพพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ

 • จัดหาชุดป้องกันความเย็นที่เหมาะสม
 • จัดให้มีห้องพักที่มีสภาพอากาศปกติ กับน้ำอุ่น สำหรับพักเบรก ส่วนระยะเวลาในการพักขึ้นอยู่กับ อุณห๓มิของห้องเย็นและลักษณะงาน
 • ผู้ที่ทำงานในห้องเย็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง จะต้องจัดให้มีการตรวจร่างกายผู้ที่จะต้องทำงานในห้องเย็นก่อนเสมอ
 • สะเก็ดน้ำแข็ง หรือน้ำแข็งที่เกิดขึ้น จะต้องจัดเก็บออกไปทุกวัน
 • อุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องเย็นควรจัดให้มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ไม่อันตราย
 • การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ ควรเลือกให้ถูกประเภทที่จะนำมาใช้ในห้องเย็น เช่น พาเลท หรือชั้นวางต่างๆ สามารถหาข้อมูลได้จากผู้จำหน่าย