ความรู้เรื่องแผงกั้นจราจร

ความรู้เรื่องแผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจรตั้งอยู่ให้เห็นกันบ่อยๆ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองเพราะมีสิ่งปลูกสร้างใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมียานพาหนะสัญจรไปมาตลอดเวลา จึงมีพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหลายจุด แผงกั้นจราจรจึงจำเป็นในการนำมาเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุตามพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเหล่านี้ แผงกั้นจราจรคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกั้นเขตอย่างชัดเจน กั้นเพื่อเป็นพื้นที่หวงห้าม แบ่งเขตการทำงาน บังคับรถให้หยุดเพื่อตรวจ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขต สามารถเพิ่มป้ายจราจรติดบนแผงกั้นเพื่อบ่งบอก หรือ ชี้จุดตำแหน่งเตือนได้ หรือแผงกั้นจราจรยังสามารถบอกขอบเขตหน่วยงาน ด้วยการใส่ชื่อโลโก้หรือชื่อหน่วยงานได้ด้วย

แผงกั้นจราจรจะทำจากวัสดุสองชนิด คือ แผงกั้นจราจรที่ทำจากพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน (Polyethylene) และแผงกั้นจราจรที่ทำจากเหล็กบางชนิดก็มีการติดล้อที่ขาของแผงกั้นด้วย เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น

แผงกั้นจราจรเหมาะสมสำหรับใช้ในไซต์งานก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นของยานพาหนะ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขตทำงานที่ชัดเจน ตลอดทั้งใช้กั้นแนวในการจอดรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ และใช้กั้นพื้นที่ห้ามเข้าต่างๆ

แผงกั้นจราจรต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน จึงนิยมใช้สีแดง-ขาว หรือดำ-เหลืองซึ่งเป็นสีตัดกัน หรือถ้าเป็นพลาสติกก็นิยมใช้สีแดงหรือสีส้ม