ความสำคัญในงานซ่อมบำรุงกับความปลอดภัย

ความสำคัญในงานซ่อมบำรุงกับความปลอดภัย

การซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนซึ่งส่งผลต่อการรักษาสภาพความพร้อมในการปฏิบัติงานและลดอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ชำรุดขาดการดูแลรักษาที่ดี แม้การซ่อมบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่ต้องใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะละเลยไม่ได้ ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ความสำคัญของงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยกัน

เป้าหมายที่สำคัญ

  1. ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเนื่องจากเครื่องจักรที่ชำรุด
  2. ลดการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ พื้นที่อาคาร ด้วยการดูแลรักษาที่ถูกวิธีโดยช่างซ่อมบำรุง
  3. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรตัวใหม่
  4. ทำให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานเสมอ

แผนงานซ่อมบำรุง

  1. เก็บข้อมูลแผนผังของโรงงานอุตสาหกรรมให้ระเอียด เครื่องจักรแต่ละจุดที่ติดตั้ง
  2. แสดงรายละเอียดชิ้นส่วนและกลไกการทำงานของเครื่องจักร พร้อมสเปคของเครื่องจักรอย่างละเอียด
  3. บันทึกประวัติการเข้าใช้งาน
  4. แสดงจุดตำแหน่งที่ต้องซ่อมบำรุง พร้อมวิธีการถอดประกอบเครื่องจักรต่างๆอย่างระเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในการซ่อมแซมเครื่องจักร
  5. ตารางแสดงกำหนดเวลาในการบำรุง แต่ละวัน แต่ละอาทิตย์ แต่ละเดือน พร้อมลงชื่อช่างซ่อมบำรุง เพื่อให้ทราบถึงการซ่อมบำรุงไปแล้วเมื่อไหร่

ในงานซ่อมบำรุงนั้น ผู้บริหารอาจมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่อยากจ่าย แต่หากเครื่องมือเครื่องจักรเกิดปัญหาขึ้น อาจทำให้การทำงานหยุดชะงักลงได้ และย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของสถานประกอบการที่ต้องสูญเสียไปจากการทำงานที่หยุดชะงักลง ฉะนั้น การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานให้พร้อมใช้งานเสมอในระยะยาวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องจักร หรือการรักษาพยาบาลพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากเครื่องจักรที่ชำรุดได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว