ตรวจสภาพความพร้อมของ PPE ก่อนเริ่มงาน

ตรวจสภาพความพร้อมของ PPE ก่อนเริ่มงาน

PPE/อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของโรงงานทั่วๆไปจะมีประมาณ หมวก แว่นตาและรองเท้า แต่บางโรงงานนั้นจะกำหนดให้ PPE ขั้นพื้นฐาน มี 5 อย่าง คือ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ เสื้อผ้าและร้องเท้านิรภัย ซึ่งก่อนที่พวกเราจะนำ PPE ไปใช้  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะมีความคาดหวังว่าพนักงานจะต้องเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานและข้อจำกัด, วิธีการใช้และดูแลรักษาเบื้องต้น รวมถึงต้องนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานที่จะทำด้วย

หมวกนิรภัย (Hard Hat)

สามรถป้องกันศีรษะจากการกระแทกที่เกิดจากสิ่งของตกใส่ ข้อจำกัดคือ ไม่สามารถป้องกันการหยดหรือกระเด็นใส่และหมวกนิรภัยนี้จะต้องสวมใส่ให้พอดีกับศีรษะและสวมใส่ในลักษณะที่ถูกต้อง ถูกตำแหน่ง หากต้องขึ้นที่สูงต้องส่วมใส่สายรัดคาง ก่อนนำไปใช้งานต้องตรวจสอบตัวหมวกว่ามีร่องรอยการเสื่อมสภาพหรือไม่, แตกหักหรือมีรูรั่วหรือไม่ ที่สำคัญอย่าลืมดูภายใต้สติกเกอร์ด้วยและตรวจสอบสายรัดศีรษะว่ามีร่องรอยความเสียหายเช่น ฉีกขาดหรือไม่

แว่นตานิรภัย (Safety glasses)

 

ความสามารถของแว่นตานิรภัย คือการป้องกันดวงตาจากวัตถุหรือชิ้นส่วนที่ลอยเข้ามาโดนตา ส่วนข้อจำกัดคือ ไม่สามารถป้องกันดวงตาจากแก๊ส ของเหลวและผงฝุ่น ผู้ใช้จะต้องตั้งตำแหน่งของแว่นตาบนสันจมูกให้พอดีที่เลนส์ของแว่นจะได้ป้องกันดวงตาเราได้มากที่สุด และตรวจดูกรอบแว่นว่ามีความสมบูรณ์ ไม่ชำรุด (รวมไปถึงกระบังด้านข้างด้วย) ทำให้แน่ใจว่าเลนส์ปลอดภัยและปราศจากรอยแตกและเป็นรู

ถุงมือ (Glove)

ถุงมือมีหลายประเภท ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เนื่องจากแต่ละงานนั้นมีอันตรายที่แตกต่างกันไป พื้นฐานถุงมือสามารถป้องกันมือจากการถูกครูด ถูกขีดข่วน และการถูกหนีบ มีข้อจำกัดคือ ถ้าทำงานกับของมีคม ต้องใช้ถุงมือที่ป้องกันการบาดจากของมีคมนั้นได้ผู้ใช้งานต้องหลีกเลี่ยงการไปแตะ หรือสัมผัสกับบริเวณของถุงมือที่มีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีด้วยผิวหนัง หรือมือเปล่าและต้องตรวจสอบการรั่วหรือรอยฉีกขาดของถุงมือก่อนใช้งานทุกครั้ง

รองเท้านิรภัย (Safety shoes)

 

ส่วนรองเท้านิรภัยนั้น น่าจะเป็นปัญหาสำหรับทุกคน เช่น กลิ่น พื้นแข็ง บีบเท้า รูปทรงไม่เหมาะสมกับเท้าผู้ใส่ ฯลฯ แต่รองเท้านิรภัยนั้นมีความสำคัญซึ่งสามารถป้องกันปลายเท้าจากแรงกระแทกเมื่อมีหัวเหล็กติดที่รองเท้าและป้องกันเท้าจากอันตรายที่เกิดจากเครื่องจักรกล (เช่น การเสียดสี, การเป่าเบาๆ เป็นต้น) การจะใช้งานนั้นต้องดูขนาดของรองเท้าให้เหมาะสมไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไป และในส่วนเชือกผูกร้องเท้าต้องสวมใส่และผูกเชือกให้แน่นพอดี และก่อนส่วมรองเท้าต้องตรวจดูหนังว่ามีรอยขาดหรือมีรูหรือไม่ พร้อมทั้งต้องตรวจดูทั้งหมดว่ามีรอยแตกหรือไม่

เรื่องของ PPE นั้นเป็นเรื่องสำคัญ พวกเรามักจะมองข้ามไม่ค่อยตรวจสอบเท่าที่ควร หากเปรียบหน้างานเป็นสนามรบ PPE คือเกราะป้องกัน หากเกิดความผิดพลาดขึ้น หากเราเลือกใช้และส่วมใส่อย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น จะสามารถลดผลกระทบจากหลักเป็นเบาได้