ทำอย่างไรให้พนักงานเข้าใจความปลอดภัยในการทำงาน

ทำอย่างไรให้พนักงานเข้าใจความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ จป.ทุกคนมักจะกวดขันให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และให้ความสำคัญเสมอ เพื่อให้สถานประกอบการหรือการทำงานเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด แต่จนแล้วจนรอดก็มักจะมีพนักงานบางส่วนที่ไม่ปฏิบัติตาม เพราะคิดว่าไม่สลักสำคัญอะไรหรือไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้พนักงานทุกคนเข้าใจความปลอดภัยในการทำงาน

ทำไมพนักงานจึงไม่เห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

  1. ไม่ทราบถึงอันตรายที่แท้จริง
  2. ไม่รู้ถึงผลลัพธ์ของเหตุการณ์อันตรายที่จะส่งผลต่อการบาดเจ็บ การพิการ และการสูญเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
  3. การไม่มีความรู้ที่เพียงพอ

การปลูกฝั่งให้พนักงานเห็นความปลอดภัย

  1. ต้องให้ความรู้ พร้อมชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ในการปฏิบัติงาน
  2. การแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเราไม่ใส่ใจในความปลอดภัย พร้อมผลกระทบในด้านต่างๆ เมื่อพนักงานเกิดอันตราย เช่น การสูญเสียอวัยวะ การเป็นคนพิการ การสูญเสียชีวิต
  3. ก่อนการปฏิบัติงานทุกคน ต้องพูดคุยและเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเสมอ
  4. การปลูกฝั่งให้พนักงานทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตา ดูแลเพื่อนๆที่ปฏิบัติงานด้วยกัน คอยตักเตือนกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยร่วมกัน
  5. การเพิ่มแรงจูงใจในความปลอดภัยด้วยผลตอบแทน หรือรางวัลต่างๆ

ถือเป็นเรื่องยากพอสมควรหากจะให้พนักงานทุกคนเข้าใจความปลอดภัย และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับให้เหมือนกันหมดทุกคน แต่ก็ไม่ยากเกินไปหาก จป.ทุกท่านใส่ใจและเน้นย้ำเสมอ เพราะความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวคุณเองและเพื่อนร่วมงาน

ข้อมูลโดย บริษัท พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย)