ทำไมต้องใช้ไฟฉายกันระเบิด ?

ทำไมต้องใช้ไฟฉายกันระเบิด ?

ทำไมต้องใช้ไฟฉายกันระเบิด

การทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิดและไฟไหม้ เช่น โรงน้ำมัน อุตสาหกรรมเคมี โรงานผลิตแก๊ส/ไฟฟ้า หรือแม้แต่โรงงานที่มีผงฝุ่นเยอะ เช่นโรงงานผลิตแป้ง จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเป็นอย่างสูง เพราะมีความเสี่ยงการขึ้นทุกเวลา ไฟฉายกันระเบิด (Explosion Proof Flashlight) จึงเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้แทนไฟฉายปกติ ฟังค์ชั่นการทำงานของไฟฉายกันระเบิด จะมีการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ให้เหมาะกับพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต่างกัน

การทำงานของไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิดจะมีฟังชั่นที่ไฟฉายทั่วไปไม่มี คือการดีดหลอดไฟออกจากขั้วเมื่อมีการตกกระแทก โดยบริเวณขั้วหลอดไฟจะมีสปริงอยู่ หากมีการตกหรือกระแทกจนกระจกโคมแตก สปริงจะดันหลอดไฟออกจากขั้วทันที ซึ่งถ้าเป็นไฟฉายทั่วไปหลอดจะยังค้างอยู่ในขั้ว ทำให้เกิดประกายไฟได้

การเลือกใช้งานไฟฉายกันระเบิด

ไฟฉายกันระเบิดจะมีรายละเอียดการเลือกใช้ตามมาตรฐานที่ได้รับการทดสอบจะแยกเป็น Class, Div, และ Group ต่างๆ ซึ่งจะระบุไว้บนตัวไฟฉายไว้ดังนี้

Class 1 Division 1 : ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีแก๊สหรือไอระเหยผสมอยู่ในบรรยากาศด้วยความเข้มข้นที่จุดติดไฟได้เป็นประจำ เช่นภายในถังบรรจุสารไวไฟ ที่อับอากาศ จุดถ่ายเทสารไวไฟ

Class 1 Division 2 : ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีแก๊สหรือไอระเหยผสมอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น พื้นที่มีการใช้สารไวไฟ แต่ปกติจะไม่รั่วไหล แต่อาจเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของแก๊สหรือสารไวไฟ

 

และมีการแบ่ง Group ตามประเภทสารที่ทำให้เกิดระเบิดและไฟไหม้ดังนี้