เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) รวมถึงบริการด้านต่างๆเพื่อความปลอดภัย ทั้งในรูปแบบองค์กร หน่วยงานราชการ บริษัท และบุคคลทั่วไป เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือนิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงรวมถึงมีอุปกรณ์และการบริการอื่นๆอีกมากมาย ทางบริษัทยึดมั่นในหลักการของการให้บริการด้านความปลอดภัยด้วย หัวใจ (ใจเขา ใจเรา) และใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในด้านการทำงานและเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญดังนั้นทางบริษัทจึงจะไม่หยุดพัฒนาในงานบริการ และ การคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาและเป็นที่ยอมรับในสากล ภายใต้สโลแกน “ความปลอดภัยของท่านคืองานของเรา” ในด้านบริการ การจัดส่ง เราสามารถส่งสินค้าได้รวดเร็วภายใน 3 วันทำการ และกรณีฉุกเฉินสามารถส่งของได้ 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพฯและ ปริมณทล สามารถเบิกสินค้าได้ก่อนล่วงหน้า

ชื่อบริษัท : บจก. สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น
หมวดหมู่ธุรกิจ : อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ,งานพิมพ์ ,งานสกรีน,สิ่งแวดล้อม , เครื่องมือ,เครื่องจักรกล
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย
สินค้า/บริการ : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบวงจร รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดอย่างย่อ : บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด เริ่มต้นทำธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนการจำหน่ายขายปลีก และขายส่งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกชนิด เช่น หมวก แว่นตา ปลั๊กอุดหูผ้าปิดจมูก ถุงมือ รองเท้า ป้ายความปลอดภัยต่างๆ ฯลฯ และทางบริษัทได้เริ่มขยายงาน อีกหลากหลายกลุ่มงานทั้งในด้านเครื่องจักร เครื่องมือ ต่างๆ ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย และออกแบบงานต่างๆรวมทั้งให้คำปรึกษา ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นมาทำให้วันนี้ บริษัท มีสินค้าหลากหลายด้านสำหรับไว้บริการ อย่างครบวงจร มากกว่า 1000 รายการ

ทางบริษัทยังมีบริการหลังการขายให้บริการลูกค้าอีกมากมาย อาทิเช่น...

A. การออกบู๊ทจัดแสดงสินค้าตามโอกาส
B. การอบรมในหลักสูตรต่างๆเช่นการใช้งานและการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม
C. การประเมินหน้างานเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
D. การออกแบบ ติดตั้ง เคลื่อนย้าย ตรวจเช็ค ซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆตามที่บริษัทลูกค้า ไว้วางใจให้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการ
E. การให้ความรู้ต่างๆในสายงานที่เกี่ยวข้อง
F. กิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นกันเอง ในกลุ่มลูกค้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาต่างๆเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสืบต่อไป โดยทางบริษัทจะเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้น
G. การรับประกันสินค้า(เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์และทางบริษัทเป็นผู้กำหนด)