ประโยชน์ของการเสริมสร้างความปลอดภัย

ประโยชน์ของการเสริมสร้างความปลอดภัย

คุณรู้หรือไม่ว่าการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง มีทั้งการสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การสร้างเสริมความปลอดภัยจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึง นอกจะลดการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกว่า ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะแสดงให้ทุกคนทราบถึงประโยชน์ที่สำคัญในการสร้างความปลอดภัย

แนวทางการสร้างความปลอดภัย

  1. การมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้คุณภาพ และเหมาะสมในการใช้งาน
  2. การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
  3. การให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อเป็นกำลังใจและแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่นๆได้ปฏิบัติตาม
  4. การวิเคราะห์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
  5. ฝึกฝนความรู้ในการทำงานให้ชำนาญ เพื่อลดโอกาสผิดพลาดซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุได้

ประโยชน์ที่ได้รับในการสร้างความปลอดภัย

  1. ลดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของพนักงาน
  2. การมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อพนักงานทุกคนมีความปลอดภัย ย่อมจะทำให้พนักงานมั่นใจในการทำงาน ไม่ต้องหวาดระแวงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
  3. การมีกำไรเพิ่มมากขึ้น เมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ย่อมทำให้กำไรของโรงงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  4. ทำให้พนักงานมีความปลอดภัยมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  5. ลดการลาออกหรือย้ายงานของพนักงาน เมื่อพนักงานเชื่อมั่นในความปลอดภัย ย่อมจูงใจให้คนอยากอยู่ทำงานไปนานๆ