ประโยชน์ในการอ่านป้ายจราจร

ประโยชน์ในการอ่านป้ายจราจร

กฎจราจรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกันสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักที่ควรจะเป็น เพราะถนนถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์สาธารณะส่วนรวม ถ้าหากว่าไร้ซึ่งกฎระเบียบที่จะคอยรักษาเอาไว้ก็อาจทำให้การใช้งานเกิดปัญหาขึ้นได้ อย่างไรก็ตามบริเวณถนนหรือพื้นที่แต่ละจุดก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีป้ายสัญลักษณ์จราจรเพื่อเอาไว้กำกับถึงรายละเอียดต่างๆ ป้ายจราจรเหล่านี้นับว่ามีความสำคัญไม่ใช่น้อย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอ่านป้ายจราจร

 1. ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
  จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการอ่านป้ายจราจรเลยก็ว่าได้ เพราะหากว่าคุณรู้ว่าป้ายจราจรในบริเวณดังกล่าวเป็นป้ายที่มีคำสั่งอะไรก็จะทำให้คุณปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างเคร่งครัด เมื่อสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างดีก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นเดียวกัน การลดอุบัติเหตุก็จะเป็นการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากทางด้านร่างกายหรือทรัพย์สิน
 2. ช่วยให้ผู้ขับขี่มีวินัยทางจราจรมากขึ้น
  สิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนจำเป็นต้องมีอย่างยิ่งเมื่อมีการขับขี่ในสถานที่ต่างๆ ก็คือการมีวินัยทางจราจร แม้แต่เรื่องเล็กๆ แค่การจอดในพื้นที่ห้ามจอดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัด เพราะเมื่อปฏิบัติได้จริงมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกของผู้ขับขี่เอง จนเป็นความเคยชินเมื่อรู้ว่ามีป้ายจราจรบอกไว้แบบไหนก็จะทำตามอย่างเคร่งครัด
 3. สามารถคิดถึงการขับขี่ได้ล่วงหน้า
  การที่เราอ่านป้ายจราจรตั้งแต่แรกจะช่วยทำให้เรามีความคิดถัดไปสำหรับการขับขี่ได้ง่ายขึ้น อาทิ หากเราต้องการจะกลับรถแล้วป้ายจราจรบอกว่าต้องกลับใต้สะพานให้ชิดซ้าย เราก็จะทำการคิดหาวิธีในการชิดซ้ายได้เร็วมากขึ้นดีกว่าไปรู้ตอนที่ใกล้ตัวเกินไปมันจะทำให้ยากต่อการขับขี่ตามที่ใจต้องการ
 4. ลดปัญหาการโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับกุม
  ทุกวันนี้เรามักจะเห็นผู้ที่โดนจับจากการกระทำผิดกฎจราจรกันมากมาย เพราะฉะนั้นหากเราอ่านป้ายจราจรข้างหน้าแล้วรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะช่วยลดปัญหาการโดนจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ อาทิ ป้ายข้างหน้าเขียนว่ารถจักรยานยนต์ห้ามขึ้นสะพาน ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์เมื่อเห็นแล้วก็จะเลี่ยงไม่ขึ้นสะพานทำให้โอกาสโดนจับกุมก็ไม่มีด้วย