มารู้จักการปฐมพยาบาลกันเถอะ

มารู้จักการปฐมพยาบาลกันเถอะ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน อาจเรื่องฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าหน้าที่หรือแม้แต่พนักงานด้วยกันเอง ต้องมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาล เพื่อจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในตอนเกิดเหตุการณ์ได้ทันท่วงที แล้วส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังบุคคลากรทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ซึ่งจะสามารถช่วยชีวิตของผู้บาดเจ็บ นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจรุนแรงของผู้บาดเจ็บ
 2. เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ
 3. เพื่อป้องกันความพิการ หากไม่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ อาจเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บผิดวิธี

ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

 1. ตรวจสอบสถานการณ์ในที่เกิดเหตุ หากที่เกิดเหตุมีอันตรายอยู่ อย่าพึ่งเข้าไปช่วยเหลือในทันที ต้องทำการตัดกระแสไฟ หรือเครื่องจักรที่เป็นอันตรายก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เป็นอย่างไร
 2. ไม่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ จนกว่าจะตรวจสอบให้แน่ชัด
 3. ตรวจสอบผู้บาดเจ็บ เช่น การตรวจว่าผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวหรือไม่ การตรวจดูอัตราการหายใจ การตรวจดูชีพจร การตรวจสอบบาดแผล การมีสติของผู้บาดเจ็บ
 4. แจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง ให้รีบมารับตัวผู้บาดเจ็บ
 5. ดำเนินการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ตามอาการ เช่น การทำ CPR ช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น เป็นต้น

การปฐมพยาบาลมีตั้งแต่

 1. การปฐมพยาบาลบาดแผล รวมถึงการห้ามเลือด
 2. การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้
 3. การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
 4. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก
 5. การปฐมพยาบาลเมื่อผู้บาดเจ็บมีอาการช็อก
 6. การปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นล้มบ้าหมู เป็นต้น

เกร็ดความรู้การปฐมพยาบาล

 1. เบอร์ 1669 หน่วยแพทย์ที่สามารถข้อความช่วยเหลือได้ โดยให้ทำการแจ้งสถานที่เกิดเหตุ ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ รายละเอียดของการบาดเจ็บ สาเหตุของการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลที่ทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไปแล้วในขั้นต้น
 2. วิธีการตรวจชีพจร จับที่ข้อมือ หรือข้อพับแขน หรือจับที่คอ โดยชีพจรในผู้ใหญ่จะอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที

การปฐมพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บ ผู้ที่ทำการปฐมพยาลต้องมีความรู้และผ่านการอบรม จึงจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ไม่เช่นนั้นจะยิ่งทำให้ผู้บาดเจ็บอาการหนักขึ้นได้ ฉะนั้น ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรมีการอบรมให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้เอาไว้ ซึ่งจะช่วยพนักงานกันเองได้ในกรณีฉุกเฉิน