ระบบตรวจจับอัคคีภัยประเภทต่างๆ

ระบบตรวจจับอัคคีภัยประเภทต่างๆปัญหาเหตุการณ์เพลิงไหม้ แม้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่เมื่อใดที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ย่อมสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินชนิดเสียหายยับเยิน นั้นจึงเป็นที่มาที่โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการขนาดใหญ่ ต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับอัคคีภัย เพื่อจะได้แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ในบทความนี้เรามีระบบตรวจจับมาแนะนำกัน ลองไปดูกันเลย

ระบบตรวจจับอัคคีภัย มีอยู่ 5 ระบบ ได้แก่

 1. ระบบที่อาศัยการตรวจจับการแผ่รังสี
  หลักการทำงาน ใช้เซลไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงสว่าง โดยผ่าน photoelectric cell โดยขั้วจับนี้จะติดตั้งยังจุดต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยจะไปบังคับวงจรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ทำงานอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนไปยังส่วนต่างๆ
 2. ระบบที่อาศัยการตรวจจับโดยอาศัยการขยายตัวจากความร้อน
  หลักการทำงาน ชุดสวิทช์แบบโลหะแผ่นคู่ และแบบของเหลว เมื่อได้รับความร้อนจากเพลิงไหม้ จะทำให้โลหะแผ่นคู่ทำงาน เกิดการโค้งงอและไปกดสวิทช์ต่อวงจรให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ส่วนสวิทช์แบบของเหลว เมื่อได้รับความร้อนสูง หลอดจำกัดเกิดการเดือด ขยายตัวเพิ่มความดันทำให้ไปกดดันสวิทช์ทำงาน
 3. ระบบที่อาศัยการตรวจจับโดยการบังลำแสง
  หลักการทำงาน ใช้ลำแสงส่องผ่านตลอดแนวบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้ลำแสงถูกเบี่ยงเบนหรือถูกบดบังไปยังทิศทางอื่นๆ ตัวรับแสงจะส่งสัญญาณไปที่อุปกรณ์ เพื่อแจ้งเตือนเหตุการณ์เพลิงไหม้ให้ทราบ เพื่อดำเนินการอพยพคนต่อไป
 4. ระบบที่อาศัยการตรวจจับโดยเทอร์โมอิเล็กตริก
  หลักการทำงาน ขั่วต่อเป็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก หากได้รับความร้อนสูง จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร ทำให้ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์เพลิงไหม้
 5. ระบบที่อาศัยการตรวจจับโดยเทอร์โมอคนดักตีฟ
  หลักการทำงาน ขั้วต่อส่วนที่หนึ่งของวงจรแจ้งเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่ขั้วต่อจะมีตัวนำ 2ตัววางใกล้กันและคั่นด้วยวัสดุฉนวนที่มีอุณหภูมิจุดหลอมละลายต่ำตามที่ต้องการ เมื่อขั้วต่อได้รับความร้อนสูง วัสดุฉนวนจะละลายออกไปทำให้ขั้วต่อนั้นกลายเป็นตัวนำไฟฟ้า เมื่อวงจรเข้ากันจะไปแจ้งเหตุการณ์เพลิงไหม้

ระบบตรวจจับอัคคีภัยนั้น ถือเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้แล้ว เพื่อจะได้อพยพพนักงานทุกคนไปยังจุดรวมพลได้ทัน ลดการสูญเสียชีวิต