รู้จักฝุ่น PM 2.5

รู้จักฝุ่น PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่าเส้นผม มีขนาดเพียง 1 ใน 30 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม ตัวฝุ่นสามารถลอยในอากาศได้ไกลถึง 1000 กิโลเมตร และที่เป็นอันตรายคือ ตัวมันเองสามารถพาสารเคมีอื่นติดขึ้นมาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็งจำนวนมาก

ฝุ่น PM 2.5 มาจากที่ไหน ?

แหล่งที่มาอยู่ใกล้ตัวเรามาก คือ

  • ท่อไอเสียรถยนต์ เขม่าควัน
  • การใช้ฟืน ถ่านหุงต้มอาหาร
  • เผาขยะ เผาวัชพืช
  • การเผาเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
  • สภาพอากาศเปลี่ยน ทำให้อากาศนิ่ง มีลมน้อย ฝุ่นสะสมตัวได้มาก
  • ฝุ่นจากงานก่อสร้าง ทั้งคอนโด รถไฟฟ้า ฯลฯ

อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังคือ กลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ทารกแรกเกิดที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่แข็งแรง ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่ที่มีฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานที่กำหนด ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรหาทางป้องกันหรือรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (อ้างอิงจาก www.akkaracare.com)

หน้ากากกันฝุ่น

หน้ากากที่มีอยู่แบ่งเป็น 2 ประเภท หลักคือ

  1. หน้ากากอนามัย หน้ากากประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการปนเปื้อนของอนุภาคจากตัวผู้สวมใส่ (เช่น น้ำมูก น้ำลาย เวลาไอหรือจาม) ไม่ให้แพร่กระจายออกไปสู่อากาศโดยรอบและยังช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการกระเด็นของสารคัดหลั่งเช่น เลือด เข้าสู่บริเวณปากและจมูกของผู้สวมใส่
     

 

 

 

 

 

 2. หน้ากากกรองอากาศ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการสัมผัสกับสารปนเปื้อนในอากาศขณะที่เราหายใจ ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นละออง ฝุ่นดิน แก๊ส ไอระเหย กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ฯลฯ ซึ่งหน้ากากประเภทนี้จะมีลักษณะที่แนบกระชับกับใบหน้ามากกว่าหน้ากากอนามัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกรั่วไหลเข้ามายังบริเวณรอยต่อระหว่างหน้ากากและใบหน้าจนเกิดการปนเปื้อนนั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันตัวจากฝุ่น PM 2.5 ควรเลือกหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กได้ หน้ากากควรเป็นชนิด N95 ควรเลือกหน้ากากกรองฝุ่นที่มีมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการรับรองจากยุโรป (European Standard, EN 149) หรือมาตรฐานการรับรองจากออสเตรเลีย (Australia Standard, AS 1761)