ร่วมงานกับเรา

อัตรา 1  เงินเดือน 9,000 – 12,000 บาท

สวัสดิการ

 1. ประกันอุบัติเหตุ
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดตามประเพณี
 4. มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 5. ทำงาน จันทร์ –  ศุกร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีใบขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์
 4. พ้นพันธะทางทหาร
 5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
สมัคร ด้วยตนเอง ที่บริษัท

พร้อมสัมภาษณ์

อัตรา 1  เงินเดือน 9,000 – 12,000 บาท

สวัสดิการ

 1. ประกันอุบัติเหตุ
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดตามประเพณี
 4. มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 5. ทำงาน จันทร์ –  ศุกร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท

อัตรา 1  เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท

สวัสดิการ

 1. ประกันอุบัติเหตุ
 2. ประกันสังคม
 3. วันหยุดตามประเพณี
 4. มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 5. ทำงาน จันทร์ –  ศุกร์
 6. คอมมิชชั่น
 7. ค่าโทรศัพย์
 8. ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีใบขับขี่รถยนต์
 4. มีรถยนต์ของตัวเอง
 5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
สมัคร ด้วยตนเอง ที่บริษัท

พร้อมสัมภาษณ์