วิธีการใช้รอกโซ่อย่างปลอดภัย

วิธีการใช้รอกโซ่อย่างปลอดภัย

รอกโซ่ คือการใช้งานสำหรับยกสิ่งของที่หนัก เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังจุดที่เราต้องการ ทำให้สะดวกรวดเร็วและลดการเกิดอุบัติเหตุได้ แต่การใช้งานรอกโซ่นั้น เราต้องรู้น้ำหนักของสิ่งที่เราจะใช้รอกโซ่ยก อีกทั้งยังต้องทราบว่ารอกโซ่ที่เราใช้งาน เหมาะสมสำหรับการใช้ยกวัสดุนั้นๆรึเปล่า เราจะพาทุกท่านไปทราบถึงวิธีการใช้งานรอกโซ่อย่างปลอดภัยกันครับ

วิธีการใช้งานรอกโซ่

  1. ต้องเลือกขนาดรอกโซ่ให้เหมาะกับน้ำหนักของวัสดุที่เราจะใช้ยกสิ่งของนั้นๆ อย่าใช้รอกโซ่ยกสิ่งของที่หนักกว่าป้ายบอกกำลังของรอกโซ่ ไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายได้
  2. ไม่ใช้รอกโซ่ที่ชำรุดหรือรอกโซ่ซึ่งขาดออกจากกัน เพราะเวลายกรอกโซ่อาจจะขาดร่วงลงมาได้ทุกเมื่อ
  3. ผูกยึดวัสดุด้วยโซ่อีกเส้นหนึ่ง อย่าได้นำโซ่จากรอกโซ่ไปผูกวัสดุโดยตรง
  4. ในการใช้รอกโซ่ ต้องตรวจสอบรอกโซ่ให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้งาน หากมีการชำรุดหรือเสียหาย ห้ามนำมาใช้งานเด็ดขาด
  5. ไม่ควรใช้เชือกผูกวัสดุแทนโซ่ เพราะอาจทำให้เชือกขาดและวัสดุหล่นมาได้
  6. เมื่อผูกรอกโซ่แล้ว ให้ทดลองยกวัดสุ เพื่อตรวจเช็คสภาพเสมอ
  7. เมื่อใช้งานรอกโซ่เสร็จ หากรอกโซ่มีการชำรุดหลังการใช้งาน ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป คนอื่นๆจะได้ไม่นำมาใช้งานต่อ
  8. หลังใช้งานรอกโซ่เสร็จ ต้องจัดเก็บรอกโซ่อย่างถูกวิธี ม้วนโซ่ให้เป็นกลุ่ม อุ้มด้วยสองมือให้แน่นหนา
  9. ในขณะกำลังยกวัสดุด้วยรอกโซ่ ต้องห้ามใครยืนอยู่ใต้วัสดุที่ยกเด็ดขาด แม้กระทั่งตัวผู้ยกเอง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ