สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

สภาพการณ์ไม่ปลอดภัย คือ สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือส่งเสริมให้เกิดอันตรายโดยไม่รู้ตัว ซึ่งบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่เรามองข้ามคิดว่าไม่น่าจะเกิดอันตรายได้ เช่น พื้นที่ปฏิบัติงานไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอาจทำให้พนักงานยกสิ่งของสะดุดหกล้มได้ทุกเมื่อ เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เพื่อวางแผนรับมือกันค่ะ

สภาพการณ์ไม่ปลอดภัยได้แก่

  1. การที่ระบบไฟฟ้าชำรุดหรือบกพร่อง อันเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การไม่บำรุงรักษาสายไฟ การพบเจอจุดชำรุดแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เป็นต้น
  2. การที่พื้นที่ปฏิบัติงานสกปรก
  3. การวางผังโรงงานที่ผิดพลาด
  4. การมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอในการทำงาน ซึ่งเป็นผลให้อาจมองไม่เห็นเครื่องจักร
  5. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์เซฟตี้ ชำรุดบกพร่อง ซึ่งอาจเกิดจากขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
  6. สถานที่ทำงานมีความร้อนสูง มีผลให้พนักงานอาจมีความเครียดซึ่งไม่มีสมาธิในการทำงาน

วิธีการแก้ไข

  1. การหมั่นบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
  2. การหมั่นทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานให้พร้อมสำหรับการทำงานทุกเมื่อ
  3. การหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ว่ามีจุดไหนชำรุดหรือไม่ แล้วดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
  4. หากพื้นที่ทำงานจุดไหนแสงสว่างไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการเพิ่มไฟในจุดนั้น