สร้างทัศนคติความปลอดภัย

สร้างทัศนคติความปลอดภัย

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรกในการทำงานทุกอย่าง พนักงานทุกคนจึงต้องมีสำนึกและทัศนคติด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่ประมาทในการปฏิบัติงาน หรือละเมิดต่อข้อบังคับตามนโยบายที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้เขียนไว้ เพื่อใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ วันนี้เราจะพาทุกคนไปอ่านการสร้างทัศนคติความปลอดภัยให้กับพนักงานกัน ลองอ่านได้เลย

 

สร้างทัศนคติความปลอดภัย

  1. เน้นย้ำถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน หากพนักงานประมาทหรือไม่ปฏิบัติตามกฎการทำงาน
  2. การชี้ให้เห็นถึงอันตรายในการทำงานแต่ละประเภท ตัวอย่างการบาดเจ็บ การเสียชีวิต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความผลลัพธ์จากอันตราย จะได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
  3. การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานทุกคน
  4. การช่วยกันสังเกตเพื่อนร่วมงาน เพื่อคอยตักเตือนหากไม่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
  5. ให้รางวัลหากไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเลย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานยังคงปฏิบัติงานโดยเล็งเห็นถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างทัศนคติความปลอดภัย

  1. พนักงานที่ปฏิบัติงานจะเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการทำงานน้อยมาก
  2. พนักงานทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน
  3. ผลประกอบการดีขึ้น
  4. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบาดเจ็บ ทำให้สามารถนำเอาค่าใช้จ่ายบางส่วนในด้านนี้ไปจัดซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ หรือจัดอบรมความรู้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น