สวมใส่ถุงมือเซฟตี้ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสสารเคมี

สวมใส่ถุงมือเซฟตี้ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสสารเคมี

สารเคมีในสถานประกอบการที่เกิดจากการผลิตของเสียที่ถูกกำจัดออกก็ตาม ถือว่ามีอันตรายต่อพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะการสัมผัสโดนสารเคมีตรงๆ โดยไม่ได้สวมใส่ถุงมือเซฟตี้ บทความนี้เราจะพาทุกท่าน ได้เรียนรู้วิธีการป้องกันสารเคมีกันค่ะ

การสวมใส่ถุงมือเซฟตี้ ชุดป้องกันร่างกาย ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องสวมใส่ทุกครั้งที่จะปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย สร้างความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งที่สำคัญคือพนักงานทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานเสมอ เช่น ไม่เคลื่อนย้ายสารเคมีไปยังพื้นที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

ผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง

  1. อาจทำให้เกิดการระคายเคือง แสบ ร้อน พุพองได้
  2. สารเคมีบางชนิดเป็นอันตรายต่อโครโมโซม ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในอนาคตได้
  3. สารเคมีที่โดนผิวหนัง บางชนิดเป็นหนึ่งในสารที่ทำให้เซลล์ผิดปกติ จนทำเกิดโรคมะเร็งต่างๆ
  4. สารเคมีบางชนิดเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านการหายใจ จนทำให้หมดสติ เวียนศีรษะ การหายใจติดขัด

 

การป้องกันสารเคมี

  1. เมื่อจะสัมผัสสารเคมี ต้องสวมใส่ถุงมือเซฟตี้ที่ป้องกันสารเคมีชนิดที่จะสัมผัส
  2. สวมใส่ชุดป้องกันร่างกาย PVC ที่สามารถป้องกันสารเคมีสัมผัสโดนตัวได้
  3. สวมใส่ที่ครอบแว่นตา เพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าดวงตาอันเป็นอวัยวะที่สำคัญ