หมวกนิรภัย รู้ไว้ชีวิตปลอดภัยกว่า

การเลือกหมวกนิรภัยที่ดี ต้องเลือกที่เหมาะสมกับงานที่ทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน และต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอันตรายจากสิ่งของตกใส่ศีรษะ