อันตรายจากสารเคมี

อันตรายจากสารเคมี

สารเคมีชนิดต่างๆมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน ทั้งไม่ก่อให้เกิดอันตราย และก่อให้เกิดอันตรายชนิดทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจึงต้องมีมาตรการระมัดระวัง ควบคุมอันตรายที่เกิดจากสารเคมี วันนี้เราจึงจะพาทุกท่านไปเรียนรู้อันตรายจากสารเคมีผ่านบทความนี้กัน

สารเคมีเข้าสู่ร่างกายผ่านทางไหนได้บ้าง

  1. ทางการหายใจ สารเคมีที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จะแผ่กระจายได้ดีผ่านทางอากาศ เมื่อสูดหายใจเข้าไปก็จะได้รับสารเคมีผ่านทางเดินหายใจ ตกค้างสะสมในปอด เป็นอันตรายต่อชีวิตพนักงานในระยะยาว
  2. ทางผิวหนัง มีโอกาสดูดซึมสารเคมีได้ผ่านการสัมผัส แต่ยังน้อยกว่าทางการหายใจ ผิวหนังของคนเราเป็นหนึ่งในเกราะป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย ฉะนั้น สารเคมีที่มีความรุนแรงบางชนิดเท่านั้น จึงจะเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ลึก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตพนักงาน แต่ก็อย่าได้วางใจ เมื่อสัมผัสกับสารเคมี ต้องรีบล้างทำความสะอาดทันที
  3. ทางการรับประทาน สำหรับทางนี้มีโอกาสน้อยมากในภาวะปกติที่จะได้รับสารเคมีผ่านการรับประทานเข้าทางปาก นอกจากประสบอุบัติเหตุ เผลอสัมผัสสารเคมีด้วยมือเปล่าแล้วหยิบจับอาหารใส่เข้าปากโดยตรง

วิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมี

  1. การสวมหน้ากากอนามัยสำหรับกรองสารเคมี เพื่อเป็นการป้องกันการได้รับสารเคมีผ่านทางระบบทางเดินหายใจ
  2. การสวมใส่ชุด PVC ถุงมือเซฟตี้ ป้องกันร่างกายจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
  3. หากสัมผัสโดนสารเคมีโดยตรง ต้องรีบทำความสะอาดผิวหนังที่โดนสารเคมี ตามขั้นตอนการทำความสะอาด หรือการปฐมพยาบาลผู้ถูกสารเคมี
  4. ใส่ผ้าปิดปาก อุปกรณ์ครอบตานิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าปากและสารเคมีกระเด็นเข้าสู่ดวงตาโดยตรง