อันตรายที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง

อันตรายที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างถือว่าเป็นงานหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงรอบตัว แม้จะไม่ได้ทำงานบนที่สูงหรือควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่ก็ตาม งานเล็กอย่างเช่นการปีนป่าย หากไม่ระมัดระวังก็อาจเกิดอันตรายได้ เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้อันตรายที่เกิดจากงานก่อสร้าง เพื่อจะได้เฝ้าระวังอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

อันตรายที่ควรระวัง

  1. เวลาทำงานด้านล่างในพื้นที่เปิดโล่ง ต้องระมัดระวังวัสดุอุปกรณ์ที่อาจตกใส่ศีรษะได้
  2. การปีนป่าย แม้จะไม่สูงมากก็ต้องมีเข็มขัดนิรภัย อันเป็นอุปกรณ์เซฟตี้กันตก เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
  3. การพาดบันไดสำหรับปีนป่าย ต้องตั้งฐานบันไดให้มั่นคง อย่าให้เอนเอียงในระหว่างปีนป่ายได้
  4. เดินเข้าสู่สถานที่ก่อสร้าง ต้องสวมใส่รองเท้าเซฟตี้พื้นเหล็กหัวเหล็ก เพื่อป้องกันเศษตะปู เศษไม้ที่กระจัดกระจาย
  5. เมื่อมีการขุดหลุม หรือเส้นทางต่างระดับ ต้องมีการกั้นเขตแดนและติดป้ายเตือน เพื่อป้องกันผู้ร่วมงานคนอื่นๆตกลงไปในหลุมเหล่านั้น
  6. ไม่ควรยกของที่มีน้ำหนักเกิน และควรยกอย่างถูกวิธี ไม่งั้นอาจเกิดอันตรายต่อหลังได้
  7. เมื่อพบเครื่องจักรชำรุด ต้องทำการปิดระบบและดึงปลั๊กออก พร้อมติดป้ายเตือนให้เห็นเด่นชัด และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการซ่อมแซมโดยเร็ว

การสร้างความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่สำคัญ ซึ่งการสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครบชุดเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอสำหรับการสร้างเสริมความปลอดภัย พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการทำงานอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาทในการทำงาน