อุบัติเหตุที่เกิดจากการซ่อมบำรุง

อุบัติเหตุที่เกิดจากการซ่อมบำรุง

การซ่อมบำรุง คือการดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ซึ่งชำรุดเสียหายอยู่แล้ว การเข้าไปซ่อมแซมจึงต้องสร้างความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้อุบัติเหตุที่เกิดจากการซ่อมบำรุง

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุดังนี้

  1. มีโอกาสได้รับสารเคมี สารพิษ สารละลาย สารแปลกปลอม ในกระบวนการผลิตที่อาจมีการรั่วไหลออกมารอบบริเวณ
  2. มีโอกาสโดนไฟฟ้าช็อตจากวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายมาก
  3. มีสิ่งกีดขวางจำนวนมาก เช่น เครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่วางอย่างไม่เป็นระเบียบ
  4. พื้นที่ที่มีประกายไฟ หรือมีความร้อนสูงมาก ซึ่งเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก ต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
  5. วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสหล่นลงมาจากที่สูง ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนที่ปฏิบัติงาน
  6. ในขณะที่กำลังซ่อมแซมเครื่องจักรกล หากไม่ถอดปลั๊กเครื่องจักร หรือหยุดการทำงานของเครื่องจักร อาจทำให้เกิดอันตรายขณะซ่อมแซมได้

วิธีการป้องกันอันตราย

  1. พนักงานซ่อมบำรุงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบทุกส่วน เพื่อป้องกันอันตรายในขณะซ่อมแซม
  2. การเข้าไปปฏิบัติงาน ต้องทราบพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อจะได้วางแผนดำเนินการซ่อมแซมได้ถูกวิธี ลดความผิดพลาดในการทำงาน
  3. หากต้องซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรกล ต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง