อ่างล้างตาฉุกเฉินแตกต่างและสำคัญอย่างไร?

อ่างล้างตาฉุกเฉินแตกต่างและสำคัญอย่างไร?

อ่างล้างตาฉุกเฉินคืออะไร

อ่างล้างตาฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ส่งน้ำสำหรับชำระล้างการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใบหน้า ดวงตา หรือร่างกาย โดยมีวาล์วเปิดน้ำแบบมือผลักหรือเท้าเหยีบบ แทนวาล์วก๊อกแบบทั่วไป เพื่อให้สามารถเปิดน้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงถือเป็นอุปกรณ์พยาบาลสำหรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

จุดที่ควรติดตั้งอ่างล้างตาฉุกเฉิน

โดยทั่วไป มาตรฐาน ANSI กำหนดให้จุดติดตั้งอ่างล้างตาฉุกเฉินต้องตั้งอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้ด้วยการเดินภายใน 10 วินาที (ระยะประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) โดยอยู่ในระนาบเดียวกัน เส้นทางที่ผ่านจะต้องไม่ขึ้น-ลง บันได หรือทางลาด และต้องไม่มี
สิ่งกีดขวางและเป็นทางตรงมากที่สุด เท่าที่จะทำได้

อ่างล้างตาฉุกเฉินส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบติดผนัง เหมาะสำหรับห้องปฏบัติการขนาดเล็ก ที่มีผนัง ลักษณะเหมือนอ่างล้างตาทั่วไปแต่แตกต่างตรงที่ สามารถเปิดวาล์วสำหรับส่งน้ำได้โดยง่ายด้วยการผลัก และการส่งน้ำจะเป็นการฉีดพุ่งให้สูงขึ้น ให้สามารถชำระล้างใบหน้าและดวงตาได้โดยง่ายและรวดเร็ว
  2. อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบตั้งพื้น เหมาะสำหรับห้องหรือพื้นที่กลางแจ้ง ที่ไม่มีผนัง ลักษณะคล้ายแบบติดผนัง แต่จะติดยึดไว้กับพื้นแทน ส่วนของตัวอ่างจะทำงานเหมือนแบบติดผนัง คือมีการฉีดน้ำพุ่งขึ้นมาเพื่อชำระล้างใบหน้าและดวงตาได้โดยง่าย
  3. อ่างล้างตาพร้อมฝักบัวแบบตั้งพื้น เหมาะสำหรับพื้นที่กลางแจ้ง มีฝักบัวสำหรับจ่ายน้ำจากด้านบนเพื่อชำระล้างร่ายกายจากสารเคมี ซึ่งจะจ่ายน้ำได้โดยการใช้เท้าเหยียบ ทำให้สามารถชำระได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีอ่างล้างตาด้วย ควรมีพื้นที่ที่ป้องกันน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะอาจทำให้สารเคมีที่ชำระ ปนเปือนกับไปน้ำเสียได้