เกร็ดความรู้

อุปกรณ์เซฟตี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงาน โรงประกอบ หรือแม้แต่การทำงานนอกสถานที่ และงานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างหรือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุที่มากับการทำงานได้ การสร้างมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีอุปกรณ์เซฟตี้ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงาน

กรวยจราจรแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันมีกรวยจราจรหลายรูปแบบมาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่า
กรวยแต่ละประเภทนั้นเป็นยังไงและมีฟังก์ชั่นอะไรบ้าง

ถุงมือกันไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าอย่างแรกที่ควรนึกถึง

กระแสไฟฟ้าถือเป็นอันตรายที่เสี่ยงถึงชีวิตในการทำงานต้องใช้
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยซึ่งอุปกรณ์สำคัญนั้นคือ
ถุงมือกันไฟฟ้า

เสื้อสะท้อนแสงสิ่งจำเป็นของคนออกกำลังกาย

การออกกำลังกายกลางแจ้งกำลังเป็นที่นิยมดังนั้นเพื่อความ
ปลอดภัยอย่าลืมหาอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเสื้อสะท้อน
แสงมาใช้กันดีกว่า

รองเท้าเซฟตี้คืออะไร

ในที่ทำงานมักจะมีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นเสมอ รองเท้าเซฟตี้
จึงจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 

ความรู้เรื่องแผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจรใช้สำหรับกั้นเขตให้ชัดเจนสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการแบ่งเขต แถมยังใส่โลโก้หรือชื่อหน่วยงานได้ด้วย

ไม้ชักฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ช่วยในการทำงานของช่างไฟฟ้า

ไม้ชักฟิวส์เป็นอุปกรณ์สำคัญช่วยในการทำงานของช่างไฟฟ้า
และทำหน้าที่เป็นฉนวนเพื่อป้องกันผู้ทำงานจากกระแสไฟฟ้า

ป้ายจราจรหรือสัญลักษณ์ริมทางที่มักพบในเส้นทางบนเขา

ในการเดินทางขึ้นภูเขาหรือดอยต่างๆต้องให้ความสำคัญ
กับป้ายจราจรช่วยให้การขับเป็นไปได้โดยสวัสดิภาพ

รองเท้าบู๊ทยางกันไฟฟ้า รองเท้าที่ช่างไฟฟ้าขาดไม่ได้

รองเท้าบู๊ทยางกันไฟฟ้าแรงสูงนอกจากเป็นรองเท้าเซฟตี้
ตามมาตรฐานทั่วไปแล้ว ยังสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้า
แรงสูงได้ดีอีกด้วย 

การใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี

ทางเรามีความเป็นห่วงกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม่ฉุกเฉินวันนี้เรา
จะมาแนะนำการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้ทราบกันค่ะ