เกร็ดความรู้

อุปกรณ์เซฟตี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงาน โรงประกอบ หรือแม้แต่การทำงานนอกสถานที่ และงานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างหรือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุที่มากับการทำงานได้ การสร้างมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีอุปกรณ์เซฟตี้ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงาน

การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ในการใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรตรวจสอบสายต่อภายนอก
เครื่องเชื่อมทุกวัน จดบันทึกและรายงายสิ่งผิดปกติของชุดสาย
เชื่อมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

PM2.5 คืออะไร? และอันตรายกับชีวิตเรายังไง?

ท้องฟ้าสีหม่นในเขตกรุงเทพฯ หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นหมอกควัน
แต่จริงๆแล้วกลับเป็นมลพิษทางอากาศ ที่สูงเกินกว่ามาตรฐาน
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย

แอมโมเนียอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ถ้าผุ้ใช้ขาดความระมัดระวังก็อาจเกิดอุบัติเหตุในการจัดเก็บ
การใช้งานและการขนส่ง

จัดระเบียบบ้าน ป้องกันอัคคีภัย

อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน “ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ” จึงควรที่จะต้อง
ช่วยกันป้องกันอัคคีภัยซึ่งมีหลักการง่ายๆ ไปดูกันเลย

ไฟไหม้หน้าหนาว ภัยเงียบอันตราย

ฤดูหนาวเป็นช่วงที่อากาศแห้งและมีลมพัดแรงทำให้มีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เราจึงขอแนะนำข้อควรปฏิบัติ

อันตรายจากงานนั่งร้าน

อันตรายจากงานนั่งร้าน มักจะพบเสมอในหน่วยงานก่อสร้าง
เพราะมีการใช้งานตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 

วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ถูกวิธีชีวีจะปลอดภัย

ถ้าคุณเป็นคนที่ดูแลรักษาของและรู้จักซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่างๆ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านก็จะอำนวยความสะดวกให้คุณได้เป็นอย่างดี 

การทำงานในที่อับอากาศ

“ที่อับอากาศ”มีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้
สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมี
สภาพอันตราย

ตรวจสภาพความพร้อมของ PPE ก่อนเริ่มงาน

ก่อนที่พวกเราจะนำPPE ไปใช้ควรต้องเข้าใจคุณสมบัติ
พื้นฐานและข้อจำกัดจึงจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม