เกร็ดความรู้

อุปกรณ์เซฟตี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงาน โรงประกอบ หรือแม้แต่การทำงานนอกสถานที่ และงานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างหรือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุที่มากับการทำงานได้ การสร้างมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีอุปกรณ์เซฟตี้ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงาน

การป้องกันภัยจากฟ้าผ่า

ในช่วงฤดูฝนเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้งแนะนำให้หลีกเลี่ยงการประกอบ
กิจกรรมกลางแจ้ง เปิดโทรทัศน์ ฟังวิทยุ เล่นอินเตอร์เน็ตหรือ
สวมใส่อุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าในขณะฝนตกฟ้าคะนอง 

ความสำคัญในงานซ่อมบำรุงกับความปลอดภัย

การซ่อมบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
แต่เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เพราะมีความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความปลอดภัย

ถุงมือกันบาดเลือกอย่างไร

การป้องกันรักษามือถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้น เนื่องจากทั้ง
มือและนิ้วนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรม

อุปกรณ์จราจรคืออะไร และมีข้อดีอย่างไร

นอกจากอุปกรณ์จราจรจะใช้ในท้องถนนแล้วยังสามารถนำไป
ประยุกต์ในระบบบริหารลานจอดรถได้ ถือเป็นตัวช่วยให้ผู้ขับขี่
มีความปลอดภัย 

การรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงงานอุตสาหกรรม

‘น้ำท่วม’ ปัญหาที่บ่อยครั้งก็ทำผู้ประกอบการสิ้นเนื้อประดาตัว
เรามาทำความรู้จักวิธีป้องกันและแนวทางในการแก้ไขน้ำท่วม
ในเบื้องต้นกันดีกว่า

 

การใช้และการดูแลรักษาหน้ากากแบบมีตลับไส้กรอง

การใช้งานหน้ากากแบบมีตลับกรองนั้นต้องทำความสะอาด
ทุกครั้งและตรวจเช็คอย่างละเอียดให้แน่ชัดว่าหน้ากากอยู่
ในสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง