เกร็ดความรู้

อุปกรณ์เซฟตี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงาน โรงประกอบ หรือแม้แต่การทำงานนอกสถานที่ และงานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างหรือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุที่มากับการทำงานได้ การสร้างมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีอุปกรณ์เซฟตี้ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงาน

ระบบตรวจจับอัคคีภัยประเภทต่างๆ

ปัญหาเหตุการณ์เพลิงไหม้ควรมีการติดตั้งระบบตรวจจับอัคคีภัย เพื่อจะได้แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้ทันท่วงที

วิธีทำความสะอาดอุปกรณ์เซฟตี้แต่ละประเภท

เมื่อเราใช้งานอุปกรณ์เซฟตี้เสร็จสิ้นแล้วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพื่ออุปกรณ์เซฟตี้จะได้ไม่ชำรุดก่อนเวลา 

สวมใส่ถุงมือเซฟตี้ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสสารเคมี

สารเคมีที่เกิดจากการผลิตของเสีย มักส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เราไปเรียนรู้วิธีการป้องกันสารเคมีกันค่ะ

หน้าที่หลักของหน่วยงานความปลอดภัย

หน่วยงานความปลอดภัย ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการอบรมพนักงานใหม่ทุกคนให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน 

อันตรายในงานเชื่อม

งานเชื่อมพบเห็นได้มากในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการก่อสร้าง วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้อันตรายที่เกิดในงานเชื่อม เพื่อหาวิธีรับมือป้องกันอันตราย

เมื่อสารเคมีเข้าดวงตา ต้องทำอย่างไร

สารเคมีเป็นอันตรายต่อดวงตาเราจึงจะเห็นนักปฏิบัติการทางเคมีต้องสวมแว่นตาเซฟตี้เพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา แต่ถ้าเผลอเลอลืมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ อันตรายอาจเกิดขึ้นได้

เรียนรู้วงจรการเกิดเพลิงไหม้ และมาตรการดับเพลิง

การเกิดเพลิงไหม้มีหลากหลายสาเหตุ ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้วงจรการเปิดไฟและแนวทางการดับไฟในเบื้องต้นที่สามารถทำได้ทุกคน

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

พื้นที่ปฏิบัติงานไม่เป็นระเบียบอาจทำให้พนักงานยกสิ่งของสะดุดหกล้มได้ทุกเมื่อ เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เพื่อวางแผนรับมือกันค่ะ

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ผู้ที่ใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งชนิดกระแสไฟฟ้าที่ใช้แรงเคลื่อน 220 โวลท์ และ 380 โวลท์