เกร็ดความรู้

อุปกรณ์เซฟตี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงาน โรงประกอบ หรือแม้แต่การทำงานนอกสถานที่ และงานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างหรือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุที่มากับการทำงานได้ การสร้างมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีอุปกรณ์เซฟตี้ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงาน

มารู้จักการปฐมพยาบาลกันเถอะ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอาจมีเรื่องฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นต้องมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงที 

สร้างทัศนคติความปลอดภัย

พนักงานทุกคนต้องมีสำนึกและทัศนคติด้านความปลอดภัยเพื่อจะได้ไม่ประมาทในการทำงาน 

เสื้อสะท้อนแสง คืออะไรใครใช้บ้าง?

เสื้อสะท้อนแสงได้ถูกออกแบบเพื่อให้เราสามารถมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนขณะที่บุคคลเหล่านั้นกำลังทำงานตามจุดอับแสงในเวลากลางคืน

ความปลอดภัยในการใช้รถยกโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์หรือรถยกของที่ใช้กันตามโรงงาน หากใช้งานไม่ระวังอาจเกิดอันตรายได้ เราไปรู้ข้อควรระวังในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยกัน 

การกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม

ยิ่งขยะอุตสาหกรรมมีมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเหล่านั้นก็เพิ่มมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจะพาทุกท่านไปจัดการขยะตามหลัก 3Rs กัน

การป้องกันอันตรายจากรังสี

การป้องกันอันตรายจากรังสีจะสำเร็จตามเป้าหมายได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารความปลอดภัย ตลอดจนติดตามอย่างระมัดระวังโดยอาศัยมาตรการต่างๆ 

4 ของสำหรับแรงงานเพื่อความปลอดภัยในฤดูฝน

ฝนมาเยือนแบบนี้ สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดสำหรับแรงงาน ก็คืออุบัติเหตุที่มาพร้อมกับฝน ซึ่งอันตรายที่พบบ่อยที่สุดหนีไม่พ้นอันตรายที่เกิดจากการลื่นไถล 

การป้องกันเหตุอัคคีภัย

พื้นฐานการป้องกันเหตุอัคคีภัย ควรมีป้าย เครื่องหมาย อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินและทางหนีไฟพร้อมทั้งบอกวิธีการใช้ไว้อย่างง่ายๆ ด้วย

อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลถือเป็นมาตรฐานการป้องกันอันตรายและต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอันตรายและเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐาน