เกร็ดความรู้

อุปกรณ์เซฟตี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงาน โรงประกอบ หรือแม้แต่การทำงานนอกสถานที่ และงานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างหรือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุที่มากับการทำงานได้ การสร้างมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีอุปกรณ์เซฟตี้ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงาน

ความปลอดภัย กับงานไม้

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้อาจเกิดอันตรายได้
หากใช้ไม่ถูกวิธี ควรศึกษาก่อนการทำงานทุกครั้ง

รู้จักฝุ่น PM 2.5

อันตรายของฝุ่น PM 2.5 คือสามารถพาสารเคมีอื่นติดขึ้น
มาด้วย เช่นสารก่อมะเร็งจำนวนมาก

5 อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานออฟฟิศ

5 อุบัติเหตุที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้คือสิ่งที่คนทำงานทุกคน
มีโอกาสประสบพบเจอได้ในขณะทำงานอยู่
ในออฟฟิศ

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานรับเหมาก่อสร้าง

การทำงานหลายครั้งในการก่อสร้างมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
อยู่ตลอดแต่ถ้ามีมาตรการป้องกัน น่าจะทำให้เกิดอุบัตินั้น
น้อยลงได้

อันตรายจากการทำงานในสถานที่อับอากาศ

เพื่อความปลอดภัยในสถานที่อับอากาศต้องมีการตรวจ
สอบปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถาน
ที่อับอากาศก่อนเสมอ

แนะวิธีใช้ ทำลาย ดูแลรักษาสารเคมีอย่างถูกต้อง

การทำงานบางครั้งต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างเลี่ยงไม่ได้
เราควรรู้ถึงอันตรายจากสารเคมีเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติภัย
จากสารเคมี

แนะวิธีช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น

การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างไม่ถูกวิธีจะส่งผลให้
ผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต

การยกเคลื่อนย้ายของหนักกับการใส่เข็มขัดพยุงหลัง

พนักงานในสถานประกอบการมักมีอาการปวดเอวและหลัง
ที่ส่งผลไปถึงการหยุดงาน การสูญเสียรายได้ และการเสีย
ค่ารักษาพยาบาล

แนวทางในการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน
วันนี้เรามีหลักการพื้นฐานแปดข้อในการป้องกันการสูญเสีย
การได้ยินไม่เล่าสู่กันฟัง!