เมื่อสารเคมีเข้าดวงตา ต้องทำอย่างไร

เมื่อสารเคมีเข้าดวงตา ต้องทำอย่างไร

เราทุกคนในปัจจุบันต่างต้องสัมผัสกับสารเคมีจากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่น้ำยาล้างกระจก น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอกสำหรับซักผ้า ตลอดไปจนถึงสารเคมีรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นย่าฆ่าแมลง น้ำมันรถ น้ำมันแบตเตอรี่ เป็นต้น ถ้าสัมผัสโดนผิวหนังจะไม่ค่อยมีความรุนแรงมากเท่าไหร่ เพราะผิวหนังเป็นเหมือนเกราะป้องกันสิ่งแปลกปลอมชั้นแรกของร่างกายอยู่แล้ว แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สารเคมีเหล่านั้นกระเด็นเข้าดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่อ่อนแอที่สุด จะทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา และบางสารเคมี อาจรุนแรงถึงทำให้ตาบอดได้ โดยเฉพาะสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ต้องมีการควบคุมไม่ให้สารเคมีนั้นออกไปที่อื่น สารเคมีนั้นจึงเป็นอันตรายต่อดวงตา เราจึงจะเห็นนักปฏิบัติการทางเคมี ต้องสวมแว่นตาเซฟตี้ เพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตาเสมอ แต่ถ้านักปฏิบัติการท่านใดเผลอเลอลืมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ อันตรายอาจเกิดขึ้นได้

ความรุนแรงต่อดวงตาขึ้นอยู่กับ

  1. ชนิดของสารเคมี สารเคมีบางชนิดทำให้แค่แสบตา บางชนิดรุนแรงถึงทำให้ตาบอดในทันที
  2. ความเข้มข้น ปริมาณในการกระเด็นเข้าตา มีผลต่อความเสียหายและความรุนแรง
  3. ระยะเวลาในการแก้ไข เมื่อมีสารเคมีกระเด็นเข้าตา ต้องรีบชำระล้างสิ่งสกปรกหรือสารเคมีออกจากดวงตาของเราให้ได้เร็วที่สุด เพราะถ้ายิ่งยาวนาน สารเคมีจะทำลายดวงตาเรามากขึ้น

วิธีการแก้ไขเมื่อสารเคมีเข้าตา

  1. เมื่อมีสารเคมีเข้าตาต้องรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด น้ำเกลือ น้ำยาล้างตาทันที
  2. ถ้ายังไม่หายแสบตาหรือยังรู้สึกว่าระคายเคืองดวงตาอยู่ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนที่สุด เพราะยิ่งปล่อยไว้นานความเสียหายที่สารเคมีจะกระทำต่อดวงตายิ่งมากขึ้น

วิธีการป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตา

  1. ถ้าต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องสวมแว่นตาเซฟตี้ ป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าดวงตาเสมอในขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการหรือขณะทำงาน ห้ามถอดเด็ดขาด
  2. ระมัดระวังเสมอในการถ่ายสารเคมี การใช้งานสารเคมี

ข้อมูลโดย บริษัท พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย)