เรียนรู้วงจรการเกิดเพลิงไหม้ และมาตรการดับเพลิง

เรียนรู้วงจรการเกิดเพลิงไหม้ และมาตรการดับเพลิง

การเกิดเพลิงไหม้มีหลากหลายสาเหตุ แต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด หากเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถดับได้ภายใน 5 นาที ไฟย่อมจะลุกลามใหญ่โตสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้วงจรการเปิดไฟและแนวทางการดับไฟในเบื้องต้นที่สามารถทำได้ทุกคน

 

วงจรการเกิดเพลิงไหม้ อันได้แก่

 1. อากาศหรือออกซิเจน ซึ่งทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง หากขาดออกซิเจนไฟจะดับทันที
 2. เชื้อเพลิงเป็นสาเหตุทำให้ไฟลุกลามขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น
 3. ความร้อน หรือสาเหตุของการเกิดไฟต่างๆ

สาเหตุของการเกิดไฟ

 1. การเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้เกิดความร้อนลุกไหม้ไปยังบริเวณต่างๆ
 2. การสูบบุหรี่ไม่เป็นที่และทิ้งก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิท
 3. เครื่องจักรชำรุดและเกิดประกายไฟ

วิธีการดับไฟในเบื้องต้น

 1. เมื่อพบเจอไฟไหม้ในเบื้องต้น ให้รีบกดสัญญาณเตือนไฟ เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 2. ดำเนินการหยิบถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด ทำการปลดดึงสลักฉีดสายและส่ายไปยังต้นเหตุของเพลิงไหม้
 3. เพื่อป้องกันการสำลักควันไฟให้นำผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดจมูกไว้ด้วย
 4. ไฟในระยะเริ่มต้นประมาณไม่เกิน 5 นาที มักสามารถดับได้โดยง่าย
 5. หากไม่สามารถควบคุมไฟได้ ต้องรีบดำเนินการออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลโดยเร็ว

วิธีการป้องกันเพลิงไหม้

 1. ต้องหมั่นตรวจเช็คสายไฟสม่ำเสมอ อย่าฟืนใช้สายไฟที่มีสภาพชำรุด
 2. จัดโซนพื้นที่สูบบุหรี่และกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้จากก้นบุหรี่
 3. จัดเก็บเศษกระดาษให้เป็นที่เป็นทาง
 4. ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดเสี่ยงต่างๆ เป็นระยะ
 5. ทำการซ้อมอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน เพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น