เสื้อชูชีพ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เสื้อชูชีพ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ( Life jacket )

เสื้อชูชีพ

เสื้อชูชีพ คืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นควรสวมเสื้อชูชีพไว้เพื่อให้เรามั่นใจว่ายังไงก็ไม่จมตัวเสื้อที่ได้รับมาตรฐาน ISO LALIZAS Life jacket

คุณลักษณะของเสื้อชูชีพที่สำคัญ ดังนี้

  • แรงลอยตัว ต้องไม่น้อยกว่า 100 นิวตัน
  • สามารถพลิกตัวผู้สวมเสื้อชูชีพที่หมดสติให้หงายหน้าขึ้นได้
  • มีความแข็งแรงสามารถทนแรงดึงได้ตามที่กำหนด
  • มีสีส้มตามมาตรฐานสากล
  • ติดแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล
  • ติดนกหวีดตามมาตรฐานสากล
  • ทนเพลิงไหม้
  • ไม่เสียสภาพเมื่อสัมผัสกับน้ำมัน

เสื้อพยุงตัว (Buoyancy Aid)

ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพยุงร่างกายของผู้สวมใส่ให้ลอยอยู่ในน้ำได้ แต่ไม่อาจช่วยท่านได้ในทุกสถานการณ์ เนื่องจากท่านจะต้องมีสติและช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยส่วนหนึ่ง

เสื้อชูชีพ (Life jacket)

หากสวมใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องและตัวเสื้ออยู่ในสภาพดี จะช่วยให้ผู้สวมใส่ลอยตัวอยู่ในน้ำในตำแหน่งที่ปากและจมูกของผู้สวมใส่อยู่เหนือแนวน้ำแม้ในขณะหมดสติและลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำทั้งสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำเป็นและว่ายน้ำไม่เป็น สำหรับตัวเสื้อชูชีพที่มีลักษณะพิเศษสามารถพลิกหน้าผู้สวมใส่เสื้อชูชีพที่หมดสติให้ปากและจมูกพ้นน้ำพร้อมปกที่กว้างที่มีส่วนสำคัญในการประคองศีรษะให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ISO Life jacket

เสื้อชูชีพ ตามรีสอร์ต

สำหรับเสื้อชูชีพที่สวมใส่ทั่วไปหรือสวมใส่เวลาไปดำน้ำตื้นในประเทศตามเกาะต่างๆ หรือต่างประเทศก็ตาม มักจะเป็นเสื้อพยุงตัว(แต่นักท่องเที่ยวและเราๆจะเรียกกันว่าเสื้อชูชีพ) เพราะไม่ได้ทำให้ผู้สวมใส่ที่หมดสติ ลอยอยู่ในน้ำในตำแหน่งที่ปากและจมูกพ้นน้ำได้ เนื่องจากเราไปทีก็ไปกันเป็นหมู่คณะ มีความช่วยเหลืออยู่ใกล้เคียง