เสื้อสะท้อนแสง คืออะไรใครใช้บ้าง?

เสื้อสะท้อนแสง คืออะไรใครใช้บ้าง?

วัสดุสะท้อนแสงได้ถูกออกแบบให้ติดลงบนเสื้อผ้าจนเป็นเสื้อสะท้อนแสง เพื่อให้เราสามารถมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนจากแสงไฟที่กระทบกับเสื้อขณะที่บุคคลเหล่านั้นกำลังทำงานตามจุดอับแสงในเวลากลางคืน

โดยเสื้อสะท้อนแสงที่ดีนั้นจะต้องสามารถแสดงให้ผู้มองเห็นรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพนักงานได้มากที่สุด แม้ไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัตถุที่เห็นเด่นชัดนั้นคือมนุษย์ มิใช่เครื่องจักร รถยนต์ หรือวัตถุอื่นใด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดจากบุคคลอื่นกับตัวของพนักงานผู้ที่สวมใส่เสื้อสะท้อนแสง

เสื้อสะท้อนแสง จำเป็นสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและเน้นความปลอดภัย เช่น

  • ตำรวจจราจร
  • พนักงานสร้างหรือซ่อมบำรุงผิวจราจร
  • พนักงานติดตั้งซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้า
  • พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
  • งานเหมือง
  • งานแท่นขุดเจาะ
  • เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า

ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนใส่ เสื้อสะท้อนแสง ทั้งนั้นเวลาปฏิบัติงาน เพราะจะทำให้สังเกตได้ง่าย เมื่อแสงไฟตกกระทบแถบของเสื้อจากระยะไกล

ที่สนามบิน ก็ยังมีข้อกำหนดให้ใช้เสื้อสะท้อนแสงทุกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณ ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ตามระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. 2557 วัสดุที่ใช้ในการเสื้อสะท้อนแสง ของสนามบินจะใช้สีพื้นของเสื้อเป็นสีเหลืองมะนาว เพื่อช่วยในการมองเห็นในที่ที่มีแสงน้อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น