แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าคืออะไร

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าคืออะไร

 

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าคือ แผ่นยางที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า ต้านการไหลผ่าของกระแสไฟฟ้าทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผลิตจากยางสูตรพิเศษเฉพาะที่ออกแบบสูตรยางคอมปาวด์เพื่อต้านกระแสไฟฟ้า หรือทนต่อการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าในระดับต่างๆ กัน อาทิเช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 400 V. ไปจนถึงต้านทานกระแสไฟฟ้าถึง 115 kV. ระดับการทนกระแสไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับความหนาและสูตรยางคอมปาวด์

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเรามีมาตรฐานการทนกระแสไฟฟ้าแบ่งออกเป็น Class ต่างๆ ( IEC 6111:2009) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 0 , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class1 , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 2 , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 3 , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 4 เป็นต้น นอกจากมาตรฐาน IEC แล้วยังมีมาตรฐานอื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

การใช้งานแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า เหมาะสำหรับการช้งานปูพื้นหน้าตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , Switch Board , Switch Gear , อุปกรณ์ไฟฟ้า LT/MT/HT panels หรือ Substation เป็นต้น สามารถใช้ปูพื้นทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ตู้ไฟฟ้าสำหรับเรือขนส่งสินค้า หรือบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้

การเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้านั้นควรเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่มีระดับการทนแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม ยิ่งทนแรงดันไฟฟ้าได้เยอะยิ่งเพิ่มความปลอดภัยในการการใช้ รวมทั้งความหนา หน้ากว้าง ควรเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งาน และมีใบ Cer. รับรองผลการทดสอบด้วยเพื่อความปลอดภัย

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสามารถป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร

เมื่อเราสัมผัสแหล่งกำเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสื่อนำไฟฟ้า ซึ่งตัวเรานั้นเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดีในการไหลลงสู่พื้น ซึ่งหากไม่มีแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าก็จะครบวงจร เป็นเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อตนั้นเอง แต่ก็สามารถป้องกันได้ ไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร 

 

เราจึงใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่มีความสามารถการทนกระแสไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ก็สามารถช่วยต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดการครบวงจร เราจึงปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อตนั้นเอง

ซึ่งปัจจุบันมีการตระหนักถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ามายิ่งขึ้น มีข้อกำหนดทางกฏหมายด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ก็มีการนำแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าไปใช้งานมากยิ่งขึ้น และปัจจุบันก็มีแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจำหน่ายใหเลือกใช้ทั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียว แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีลายต่างๆ เพื่อความเหมาะสมในการนำไปปูพื้นหน้างานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง