Posted on / by admin / 34 comments

กิจกรรมส่งมอบเครื่อง UVและโอโซนกำจัดเชื้อไวรัส และบริจาคเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

กิจกรรมส่งมอบเครื่อง UVและโอโซนกำจัดเชื้อไวรัส และบริจาคเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จ.นครปฐม

34 thoughts

ใส่ความเห็น