3 เหตุผลทำไมโรงงานของคุณจึงต้องใช้ป้ายความปลอดภัย

3 เหตุผล ทำไมโรงงานของคุณจึงต้องใช้ป้ายความปลอดภัย

เมื่อโรงงานจำเป็นต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัย มี 3 เหตุผลหลักๆ เมื่อมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลตามมา เราจึงเขียนมาให้ดูกันว่า 3 เหตุผลที่ว่านี้มันคืออะไร?

สร้างโรงงานใหม่ เมื่อคุณสร้างโรงงานใหม่ มีเครื่องจักร มีทางเข้าออก มีแผนกต่างๆ มีทางหนีไฟ มีห้องแลป มีห้องเก็บสารเคมี มีระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิง วิธีใช้ถังดับเพลิงสำหรับให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานในโรงงานได้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โรงงานเปิดใหม่จำเป็นจะต้องใช้ป้ายเตือน ป้ายห้าม และป้ายรักษาความปลอดภัยต่างๆ นี่เป็นเหตุผลข้อแรกที่ต้องใช้ เพราะถ้าไม่มีป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัยเหล่านี้คุณจะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจจากเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องนั่นเอง

โรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดทำการแล้ว ติดป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัยแล้วแต่ไม่ครบทุกแผนกอาจติดเฉพาะป้ายที่จำเป็น เดือนนี้เจ้าพนักงานของรัฐเข้ามาตรวจโรงงานหากมีป้ายใดป้ายหนึ่งขาดหายหรือเคยแจ้งเตือนไว้แล้วยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็อาจโดนตักเตือนหรือสั่งปรับได้ จึงจำเป็นต้องสั่งป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัยไปติดตั้งให้ครบตามระเบียบที่ถูกต้องเช่นกัน

การทำป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัย จะใช้งานได้นานมากๆหลายปีจนลืม เพราะสั่งทีใช้ลืมไปเลยหลายปี มีบางป้ายที่อาจซีดจางด้วยกาลเวลา เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาตรวจหรือเห็นว่าไม่สามารถเตือนความปลอดภัยได้แล้ว จึงจำเป็นต้องสั่งป้ายใหม่มาแทนป้ายเตือนอันใหม่

ไม่ว่าด้วยเหตุผลข้อใดก็แล้วแต่ ที่สำคัญที่สุดคือสร้างความปลอดภัยให้กับกิจการของท่าน รวมถึงให้ความสำคัญกับพนักงาน บุคคากร ทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สินและธุรกิจของท่าน แจ้งเตือนความปลอดภัยให้ครบทุกจุดเสี่ยง กันไว้ดีกว่าแก้ SAFETY FIRST