PM2.5 คืออะไร? และอันตรายกับชีวิตเรายังไง?

PM2.5 คืออะไร? และอันตรายกับชีวิตเรายังไง?

ท้องฟ้าสีหม่นในเขตกรุงเทพฯ หลายวันมานี้ หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นหมอกควัน เนื่องจากสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงขึ้นแต่จริงๆแล้ว หมอกดังกล่าวที่เห็นกลับเป็นมลพิษทางอากาศ ที่สูงเกินกว่ามาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เหตุผลเป็นเพราะ มลพิษทางอากาศในเหตุการณ์นี้เกิดจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก ต่ำกว่ามาตรฐานดัชนีคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department) ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยทางกรมฯ ได้ใช้ดัชนีคุณภาพอากาศ PM10 เป็นมาตรฐานในการตรวจวัดฝุ่นละออง ซึ่งความหนาแน่นยังไม่เกินมาตรฐาน และฝุ่นละอองที่เป็นปัญหาอยู่นี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ PM2.5 ซึ่งมีความหนาแน่นเกินมาตรฐานไปแล้วในทุกพื้นที่

PM2.5 คืออะไร?

ค่า PM หรือ Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทาง US. EPA (United state Environmental Protection Agency) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ PM10 และ PM2.5

สำหรับ PM10 มีคำเรียกโดยทั่วไปว่า ฝุ่นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 10 ไมครอน มีแหล่งกำเนิดจากการจราจรบนท้องถนนที่ไม่ได้ลาดยางตามการขนส่ง วัสดุฝุ่นจากงานกิจกรรม บด ย่อยหิน

ส่วน PM2.5 มีคำเรียกโดยทั่วไปว่า ฝุ่นละเอียด (Final Particles) จัดเป็นเป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีแหล่งกำเนิดมาจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ก็อาจเกิดปฏิกิริยา ก่อให้เกิดฝุ่นละเอียดได้เช่นกัน

เมื่อเทียบกับเส้นผมปกติของมนุษย์ที่มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 50 – 70 ไมครอน จะเห็นได้ว่า ฝุ่นละเอียด (PM2.5) มีขนาดเล็กกว่าเป็นอย่างน้อย 20 เท่าของเส้นผม ทำให้ฝุ่นละเอียดขนาด PM2.5 สามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย (PM10 ก็เล็ดลอดได้โดยง่ายเช่นกัน)

และที่สำคัญก็คือ หน้ากากอนามัยทั่วไปไม่สามารถป้องกันฝุ่นละเอียดได้ หากจะเลือกซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้งาน ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่เป็นมาตรฐาน N95 ขึ้นไป (ซึ่งถ้าเป็นมาตรฐานสูงกว่านี้ ลักษณะหน้ากากส่วนใหญ่จะเหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมมากกว่า ใส่ในชีวิตประจำวัน) ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคน หาหน้ากากอนามัยมาใช้งาน ระหว่างการออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆ นอกบ้านนะครับ

มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาคของทางสหรัฐอเมริกา (42CFR Part 84) จะแบ่งตามประสิทธิภาพการกรอง (95, 99 และ 99.97%) และชนิดของไส้กรอง N (ไส้กรอกที่ไม่ทนต่อน้ำมัน), R (ไส้กรองที่ทนต่อน้ำมัน) และ P (ไส้กรองที่ใช้เมื่อมีน้ำมัน หรือไม่มีน้ำมันก็ได้)

 

ที่มา : www.greenpeace.org , www.greenpeace.org , www.thaigoodview.com , blissair.com , aqicn.org , www.thai-safetywiki.com , www.news.thaiware.com