กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ

กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ

ใช้สำหรับให้สัญญาณเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เช่นที่จอดรถ ท้องถนน ไซต์งานก่อสร้างและงานจราจรทั่วไป