ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง

รายละเอียด

ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิงใช้ต่อกับท่อประปาดับเพลิง มีขนาด 4 นิ้ว เกลียวตัวเมีย แยกทางส่งน้ำเข้ารถดับเพลิงหรือเครื่องสูบน้ำหามหาบได้ 2 ทาง แต่ละทางมีขนาด 2.5 นิ้ว แบบสวมเร็วชนิดเขี้ยวเดียวพร้อมมือถือ ไม่มีวาล์วเปิด-ปิด ขนาด 4 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง