ข้อต่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

รายละเอียด

ข้อต่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็วขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง แบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียวพร้อมประตูน้ำเปิด- ปิด ทำด้วยทองเหลืองขนาด 2.5 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง