ตลับกรองแก๊ส 3M 3001K-55

ตลับกรองแก๊ส 3M 3001K-55

การใช้งาน

  • ตลับกรองไอระเหยสารตัวทำละลาย ขนาด 55 CC.
  • ใช้กับหน้ากากไส้กรองเดี่ยวรุ่น 3000