ตลับกรองแก๊ส 3M 3303K-100

ตลับกรองไอระเหยของสารอินทรีย์ แก๊สและไอกรด บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 100 cc. ใช้ได้กับหน้ากากท่อเดี่ยว รุ่น 3100, 3200, HF-51 และ HF-52

ตลับกรองแก๊ส 3M 3303K-100

ตลับกรองไอระเหยของสารอินทรีย์ แก๊สและไอกรด บรรจุผงถ่านกัมมันต์ 100 cc. ใช้ได้กับหน้ากากท่อเดี่ยว รุ่น 3100, 3200, HF-51 และ HF-52

  • ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
  • ใช้ได้กับหน้ากากท่อเดี่ยว รุ่น 3100, 3200, HF-51 และ HF-52
  • สามารถใส่แผ่นกรองฝุ่นเพิ่มได้โดยใช้ฝาครอบ 774 และ แผ่นกรองฝุ่น 7711 ของ 3M
  • บรรจุผลถ่านกัมมันต์ 100 ซีซี
  • ราคาถูกและน้ำหนักเบามาก