ตู้เก็บสายดับเพลิง

ตู้เก็บสายดับเพลิง

รายละเอียด

• ขนาด 50 x 20 x 60 ซม. (เก็บสายเส้นเดียว 2.5 นิ้ว x 20 เมตร)
• ขนาด 60 x 20 x 70 ซม. (เก็บสายเส้นเดียว 2.5 นิ้ว x 30 เมตร)
• ตัวตู้ทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง มีกุญแจล็อคบานตู้กับตัวตู้
• ด้านหน้าเป็นกระจก มีทั้งกระจกแบบเซฟตี้และกระจกธรรมดา
• มีทั้งแบบเก็บสายเส้นเดียวและแบบ 2 เส้น