ถังดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ(Automatic Unit Fire Extinguisher)

คุณสมบัติ

  • ถังดับเพลิงที่สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
  • เริ่มทำงานที่อุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียสโดยจะมีหัวฉีดเป็นแบบสปริงเกอร์กระเปราะแก้ว
  • มี 2 ชนิด ชนิดผงเคมีแห้ง ชนิดน้ำยาเหลวละลายมีขนาดบรรจุ 10 ปอนด์
  • พื้นที่ดับไฟประมาณ 10 ตารางเมตร
  • เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น ห้องควบคุมหรือห้องที่มีขนาดเล็กคับแคบ
  • การติดตั้งทำได้สะดวก เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณเพดานของห้อง