ถุงมือผ้า

ถุงมือผ้า

รายละเอียด

ถุงมือผ้าฝ้าย คือถุงมือที่ผลิตจากด้ายฝ้ายผ่านกระบวนการทอเป็นถุงมือ แบ่งการใช้งานตามลักษณะความหนาบางของถุงมือ สามารถเลือกใช้ตามลักษณะที่ใช้งานได้ดังนี้

       1.  ถุงมือบาง ชนิด 4 ขีด (นน. 400 กรัม / โหล) และ 5 ขีด (นน. 500 กรัม / โหล) เหมาะสำหรับหยิบจับชิ้นงานทั่วไป เช่น งานก่อสร้างทั่วไป งานช่างต่างๆในอุตสาหกรรมเบา ใช้สวมป้องกันการบาดเจ็บของมือ ไม่เหมาะสำหรับชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับของมีคม สารเคมี ชิ้นงานที่มีความร้อนสูงและเย็นจัด
       2.  ถุงมือหนาชนิด 6 ขีด (นน. 600 กรัม / โหล ) และ 7 ขีด (นน. 700 กรัม / โหล ) เหมาะสำหรับหยิบจับชิ้นงานทั่วไป เช่น งานก่อสร้างทั่วไป หรือ ใช้สวมป้องกันการบาดเจ็บของมือจากของมีคม ชิ้นงานที่มีความร้อนและเย็นได้ดีขึ้น แต่ยังคงไม่เหมาะกับชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรืองานที่ไม่ต้องการให้มีฝุ่นปนเปื้อนในกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์