ถุงมืออลูมิไนซ์

ถุงมืออลูมิไนซ์

รายละเอียดสินค้า

  • ด้านหลังมือทำด้วยวัสดุอลูมิไนซ์สำหรับสะท้อนรังสีความร้อน
  • ด้านฝ่ามือทำด้วยวัสดุเคฟล่าถักสำหรับป้องกันหรือลดความร้อนที่ผิวสัมผัสและลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการบาดเฉือนของของมีคม
  • ภายในเสริมด้วยแผ่นเอฟอาร์พียูสำหรับป้องกัน/ลด น้ำซึมผ่านไปยังฉนวนกันความร้อนและฝ่ามือ
  • ภายในเสริมด้วยใยเคฟล่าทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และยังสามารถลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการบาดเฉือนของของมีคม
  • ความยาวของถุงมือ 14 นิ้ว
  • เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน