ถุงมือแสตนเลส

ถุงมือแสตนเลส 

สำหรับป้องกันมีด ตัด บาด เฉือน ผลิตจาก Stainless steel mesh

การใช้งาน

  • งานแปรรูปอาหาร
  • งานการ์เมนท์
  • งานโลหะ
  • อุตสาหกรรมกระดาษ
  • งานชำแหละเนื้อสัตว์ต่างๆ